Условия

-------------------------------------------------- -----
Общи условия с информация за клиента
-------------------------------- --- --------------------


Съдържание
------------ ----- -
1. Обхват
2. Сключване на договор
3. Право на отказ
4. Цени и условия на плащане
5. Условия за доставка и доставка
6. Запазване на правото на собственост
7. Отговорност за дефекти (гаранция)
8. Приложимо право
9. Алтернативно разрешаване на спорове


1) Обхват
1.1 Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) на Марио Зито, търгуващ под „Flinkers Маратонка“ (наричан по-долу „Продавач“), се прилагат към всички договори за доставка на стоки, които потребител или предприемач (наричан по-долу „клиент“) сключва с продавача по отношение на стоките, представени от продавача в неговия онлайн магазин. Включването на собствените правила и условия на клиента се противоречи с настоящото, освен ако не е договорено друго.
1.2 Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не са предимно нито търговски, нито лични - може да се припише заета професионална дейност. Предприемач по смисъла на настоящите общи условия е физическо или юридическо лице или правоспособно дружество, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност.

2) Заключение от договора
2.1 Онлайн магазинът на описанията на продуктите, съдържащи се от продавача, не представляват обвързващи оферти от страна на продавача, но служат за да позволят на клиента да представи обвързваща оферта.
2.2 Клиентът може да изпрати офертата чрез онлайн формуляра за поръчка, интегриран в онлайн магазина на продавача. След поставяне на избраните стоки във виртуалната пазарска количка и преминаване през процеса на електронна поръчка, клиентът изпраща правно обвързваща договорна оферта по отношение на стоките, съдържащи се в пазарската количка, като щракне върху бутона, който приключва процеса на поръчка.
2.3 Продавачът може да приеме офертата на клиента в рамките на пет дни,
- като изпрати на клиента писмено потвърждение на поръчката или потвърждение на поръчката в текстова форма (факс или имейл), като определящо е получаването на потвърждението на поръчката от клиента, или
​​- чрез доставяне на поръчаните стоки на клиента, при което получаването на стоките от клиента е решаващо, или
- чрез искане на клиента да плати, след като направи поръчката си.
Ако съществуват няколко от гореспоменатите алтернативи, договорът е сключен в момента, в който една от горепосочените алтернативи се появи първа. Срокът за приемане на офертата започва да тече от деня след изпращане на офертата от клиента и изтича в края на петия ден след изпращането на офертата. Ако продавачът не приеме офертата на клиента в рамките на гореспоменатия период, това се счита за отхвърляне на офертата, в резултат на което клиентът вече не е обвързан от своята декларация за намерение.
2.4 Ако метод на плащане, предложен от PayPal е избран, плащането се обработва чрез доставчика на платежни услуги PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Люксембург (наричано по-долу: "PayPal"), предмет на Условията за ползване на PayPal, достъпни на https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full или - ако клиентът няма акаунт в PayPal - предмет на условията за плащания без акаунт в PayPal, които могат да се видят на https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Ако клиентът плати чрез метод на плащане, предлаган от PayPal, който може да бъде избран в процеса на онлайн поръчка, продавачът вече декларира приемане на офертата на клиента в момента, в който клиентът щракне върху бутона, който приключва процеса на поръчка2.5 При подаване на оферта чрез След сключването на договора текстът на договора се запазва от продавача в онлайн формата за поръчка на продавача и се изпраща на клиента в текстова форма (напр. имейл, факс или писмо) след изпращане на поръчката. Продавачът не прави текста на договора достъпен извън това. Ако клиентът е създал потребителски акаунт в онлайн магазина на продавача, преди да изпрати своята поръчка, данните за поръчката ще бъдат архивирани на уебсайта на продавача и могат да бъдат достъпни безплатно от клиента чрез неговия защитен с парола потребителски акаунт, като предостави съответния данни за вход.
2.6 Преди да изпрати обвързваща поръчка чрез онлайн формата за поръчка на продавача, клиентът може да идентифицира възможните грешки при въвеждане, като внимателно прочете информацията, показана на екрана. Ефективно техническо средство за по-добро разпознаване на грешки при въвеждане може да бъде функцията за уголемяване на браузъра, с помощта на която се увеличава изображението на екрана. Клиентът може да коригира своите въведени данни по време на процеса на електронна поръчка, като използва обичайните функции на клавиатурата и мишката, докато щракне върху бутона, който приключва процеса на поръчка.
2.7 Немски и английски език са на разположение за сключване на договора.
2.8 Обработката на поръчки и контактите обикновено се осъществяват чрез имейл и автоматизирана обработка на поръчки. Клиентът трябва да се увери, че предоставеният от него имейл адрес за обработка на поръчката е правилен, за да могат изпратените от продавача имейли да се получават на този адрес. По-специално, когато използва филтри за СПАМ, клиентът трябва да гарантира, че всички имейли, изпратени от продавача или от трети страни, упълномощени да обработят поръчката, могат да бъдат доставени.

3) Право на отказ
3.1 Потребители имат основно право на право на отказ.
3.2 Допълнителна информация относно правото на отказ може да бъде намерена в политиката за анулиране на продавача.

4) Цени и условия на плащане
4.1 Освен ако не е посочено друго в правилата на продавача описание на продукта, това са Посочените цени са общи цени, които включват законовия данък върху продажбите. Всякакви допълнителни разходи за доставка и транспорт са посочени отделно в описанието на съответния продукт.
4.2 Клиентът ще бъде информиран за опцията(ите) за плащане в онлайн магазина на продавача.
4.3 Ако е договорено авансово плащане по банков път , плащането се дължи незабавно след сключването на договора, освен ако страните не са уговорили по-късна дата на плащане.
4.4 Ако изберете метода на плащане „SOFORT“, плащането ще бъде обработено чрез доставчика на платежни услуги SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Мюнхен (наричан по-долу "SOFORT"). За да може да заплати сумата по фактурата чрез „СОФОРТ“, клиентът трябва да има активирана сметка за онлайн банкиране за участие в „СОФОРТ“, да се легитимира по съответния начин в процеса на плащане и да потвърди платежното нареждане към „СОФОРТ“. Платежната транзакция се извършва веднага след това от "СОФОРТ" и банковата сметка на клиента се дебитира. Клиентът може да извика по-подробна информация за метода на плащане "SOFORT" в Интернет на https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Ако метод на плащане, предлаган чрез " Shopify Payments" е избрана платежна услуга за обработка на плащания чрез доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Дъблин, Ирландия (наричан по-долу „Stripe“) Индивидуалните методи на плащане, предлагани чрез Shopify Payments, се съобщават на клиента в онлайн магазина на продавача. За да обработва плащания, Stripe може да използва други платежни услуги, за които могат да се прилагат специални условия за плащане, за които клиентът може да бъде информиран отделно. Допълнителна информация за „Shopify Payments“ е достъпна в интернет на адрес https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Ако методът на плащане е SEPA директен дебит, сумата на фактурата е след издаване на мандат за директен дебит SEPA, но не преди да е изтекъл крайният срок за информацията за авансовото плащане. Директният дебит се събира, когато поръчаната стока напусне склада на продавача, но не преди изтичане на срока за предварителна информация. Предварителна информация („Предварително известие“) е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) от продавача до клиента, което обявява дебит чрез SEPA директен дебит. Ако директният дебит не бъде осребрен поради недостатъчни средства по сметката или защото са предоставени неправилни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу дебита, въпреки че няма право да го направи, клиентът трябва да поеме таксите, направени от съответния банка, ако той е отговорен за това.
4.7 При избор на методите на плащане „директен дебит чрез ipayment“ или „кредитна карта чрез ipayment“, плащането се обработва чрез платежната система ipayment на 1&1 Internet AG, която препраща плащането на клиента заявка към съответния доставчик на плащания. Общите условия на съответния доставчик на плащания се прилагат за обработка на плащанията, които клиентът може да вземе под внимание и трябва да приеме като част от процеса на електронно плащане. Методите на плащане „директен дебит чрез ipayment“ или „кредитна карта чрез ipayment“ са предмет на условието, че съответният доставчик на плащания приеме заявката за плащане на клиента.
4.8 Ако е избран методът на плащане директен дебит (директен дебит), сумата по фактурата се дължи веднага след сключване на договора. Методът на плащане с директен дебит изисква успешна кредитна проверка от Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Лондон, N13 4BS, Великобритания („Masterpayment“). Ако на клиента е разрешено директен дебит (директен дебит) след проверка на кредитоспособността, плащането ще бъде обработено в сътрудничество с net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 Мюнхен („net-m privatbank 1891 AG“), на който продавачът цедира вземането си за плащане. В този случай net-m privatbank 1891 AG е отменимо упълномощена да вземе сумата по фактурата от посочената сметка на клиента. В случай на цесия, плащане може да се извърши само към net-m privatbank 1891 AG с ефект на освобождаване от дълг. Директният дебит се извършва, когато поръчаните стоки напуснат склада на продавача. Дори ако методът на плащане директен дебит (директен дебит) е избран чрез Masterpayment, продавачът остава отговорен за общи запитвания на клиенти, например относно стоките, време за доставка, доставка, връщания, оплаквания, декларации за анулиране и пратки или кредитни известия.4.9 При избор на метод на плащане "PayPal директен дебит" PayPal превежда сумата по фактурата от банковата сметка на клиента от името на продавача след издаден мандат за директен дебит SEPA, но не преди да е изтекъл срокът за предварителна информация. Предварителното известие („Предварително известие“) е всяко съобщение (напр. фактура, полица, договор) до клиента, което обявява дебит чрез SEPA директен дебит.Ако директният дебит не бъде осребрен поради недостатъчни средства по сметката или защото са предоставени неправилни банкови данни, или ако клиентът възрази срещу дебита, въпреки че няма право да го направи, клиентът трябва да поеме таксите, направени от съответния банка, ако той е отговорен за това
4.10 Ако изберете метод на плащане, предлаган чрез платежната услуга „Klarna“, плащането ще бъде обработено от Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Стокхолм, Швеция (наричано по-нататък " Кларна"). Повече информация и правилата и условията на Klarna можете да намерите в информацията за плащане на продавача, която можете да видите на следния интернет адрес:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Условия за доставка и изпращане
5.1 Стоките се доставят по пощата на посочения от клиента адрес за доставка, освен ако не е договорено друго. При обработката на транзакцията решаващ е адресът за доставка, посочен в обработката на поръчката на продавача.
5.2 Ако доставката на стоките е неуспешна поради причини, за които клиентът носи отговорност, клиентът поема разумните разходи, направени от продавача като резултат. Това не важи по отношение на разходите за доставка, ако клиентът ефективно упражни правото си на отказ. Ако клиентът ефективно упражни правото си на анулиране, регламентът, направен в правилата за анулиране на продавача, се прилага за разходите за връщане.
5.3 Вземането от продавача не е възможно поради логистични причини.

6) Запазване на правото на собственост
Ако продавачът въведе авансово плащане, той запазва собствеността върху доставените стоки до пълното плащане на дължимата покупна цена.

7) Отговорност за дефекти (гаранция)
7.1 Ако закупеният артикул е дефектен, се прилагат разпоредбите на законовата отговорност за дефекти.7.2 Отклонението от това важи за използвани стоки: Искове за дефекти се изключват, ако дефектът възникне само една година след доставката на стоките. Дефекти, възникнали в рамките на една година от доставката на стоките, могат да бъдат заявени в рамките на законоустановения давностен срок. Намаляването на срока на отговорност до една година обаче не се прилага
- за вещи, които са били използвани за сграда в съответствие с обичайното им предназначение и са причинили нейните дефекти,
- за искове за щети и възстановяване на разходи за сметка на клиента, и
- в случай, че продавачът е укрил дефекта чрез измама.
7.3 Клиентът е умолен да рекламира на доставчика доставени стоки с очевидни транспортни повреди и да информира продавача за това. Ако клиентът не се съобрази, това няма никакъв ефект върху неговите законови или договорни искове за дефекти.

8) Приложимо право
Законът на Федерална република Германия се прилага за всички правни отношения между страните , с изключение на законите за международни продажби на движими стоки. За потребителите този избор на закон се прилага само доколкото предоставената защита не е оттеглена от задължителни разпоредби на закона на държавата, в която потребителят има обичайното местопребиваване.

9) Алтернативно разрешаване на спорове
9.1 ЕС Комисията предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в интернет на следната връзка: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове, произтичащи от договори за онлайн продажба или услуги, в които е замесен потребител.
9.2 Продавачът нито е длъжен, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет.