Право на отказ

---------------------
Инструкции за анулиране и формуляр за анулиране
--------------- - ----

Право на анулиране
Имате право да анулирате този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина.
Срокът за анулиране е 14 дни от деня, в който вие или един от посочената от вас трета страна, която не е превозвачът, са притежание на последните стоки.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Германия, имейл: информация @flinkerssneaker.com) за вашето решение да се оттеглите от този договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да използвате приложения примерен формуляр за отмяна за това, но не е задължително.
За да спазите срока за отмяна, е достатъчно да изпратите съобщението относно упражняването на правото ви на отмяна преди изтичането на периода за отмяна.
Последствия от оттеглянето:
Ако отмените този договор, ние трябва да изплатим всички плащания, които сме получили от вас незабавно и най-късно в рамките на 30 дни от деня, в който сме получили уведомлението за вашето оттегляне от този договор е. За това изплащане ние използваме същото средство за плащане, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако нещо друго не е изрично договорено с вас; при никакви обстоятелства няма да Ви бъдат начислени такси за това изплащане. Можем да откажем изплащане, докато не получим върнатите стоки или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоките, което от двете настъпи по-рано.

Общи бележки:

Моля, избягвайте повреда и замърсяване на стоките. Изпратете ни стоките обратно в оригиналната опаковка с всички аксесоари и с всички компоненти на опаковката. Ако е необходимо, използвайте защитна външна опаковка. Ако вече нямате оригиналната опаковка, моля, използвайте подходяща опаковка, за да осигурите адекватна защита срещу повреди при транспортиране.

Разходите за обратна доставка се поемат от купувача.

Чорапите и стелките не могат да се сменят поради хигиенни причини.


--------------------
Б. Формуляр за анулиране
--------------------
Ако искате да анулирате договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно.

До:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Германия
Имейл: info@flinerssneaker.com

Аз/ние (*) с настоящото отменям договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставянето на следната услуга (*)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Поръчано на (*) ____________ / Получено на (*) __________________
___________________________________________________________
Име на потребител(и)
____________________________________________________________
Адрес на потребител(и)
_____________________________________________________________
Подпис на потребителя( s) (само ако е нотифицирано на хартия)
_________________________
Дата
(*) Изтрийте, когато не е приложимо