Uslovi

-------------------------------------------------- -----
Opći uslovi sa informacijama o klijentima
-------------------------------- --- --------------------


Sadržaj
----------- ----- -
1. Opseg
2. Zaključivanje ugovora
3. Pravo na povlačenje
4. Cijene i uvjeti plaćanja
5. Uslovi isporuke i dostave
6. Zadržavanje naslova
7. Odgovornost za nedostatke (garancija)
8. Važeći zakon
9. Alternativno rješavanje sporova


1) Obim
1.1 Primjenjuju se ovi opći uvjeti i odredbe (u daljem tekstu "OUU") Mario Zito, koji trguje pod "Flinkers Tenisice" (u daljem tekstu "Prodavac"). na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili preduzetnik (u daljem tekstu „kupac“) sklapa sa prodavcem u vezi sa robom koju je prodavac predstavio u svojoj internet prodavnici. Uključivanje sopstvenih uslova i odredbi kupca je u suprotnosti, osim ako nije drugačije dogovoreno.
1.2 Potrošač u smislu ovih Opštih uslova je svako fizičko lice koje zaključuje pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu ni komercijalne ni samostalne. -može se pripisati profesionalna djelatnost. Preduzetnik u smislu ovih uslova je fizičko ili pravno lice ili poslovno sposobno društvo koje pri zaključenju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje komercijalne ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Zaključak ugovora
2.1 Internetska prodavnica opisa proizvoda koje sadrži prodavac ne predstavljaju obavezujuće ponude od strane prodavca, već služe da omogući kupcu da podnese obavezujuću ponudu.
2.2 Kupac može da podnese ponudu korištenjem online obrasca za narudžbu integriranog u prodavčevu online trgovinu. Nakon što odabranu robu stavi u virtuelnu korpu i prođe kroz proces elektronskog naručivanja, kupac podnosi pravno obavezujuću ugovornu ponudu u vezi sa robom koja se nalazi u korpi klikom na dugme kojim se završava proces naručivanja.
2.3 Prodavac može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,
- slanjem pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (fax ili e-mail), pri čemu je odlučujući prijem potvrde narudžbe od strane kupca, ili
​​- isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući prijem robe od strane kupca, ili
- traženjem od kupca da plati nakon naručivanja.
Ako postoji nekoliko gore navedenih alternativa, ugovor je zaključen u trenutku kada jedna od gore navedenih alternativa nastupi prva. Rok za prihvatanje ponude počinje narednog dana nakon što je kupac poslao ponudu, a završava se krajem petog dana od dana slanja ponude. Ako prodavac ne prihvati ponudu kupca u prethodno navedenom roku, to se smatra odbijanjem ponude, što rezultira time da kupac više nije vezan svojom izjavom namjere.
2.4 Ako je način plaćanja ponuđen od strane PayPal je odabran, plaćanje se obrađuje preko provajdera platnih usluga PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljem tekstu: "PayPal"), podložno Uslovima korištenja PayPal-a, dostupnim na https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full ili - ako korisnik nema PayPal račun - podložno je uslovima plaćanja bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Ako kupac plaća načinom plaćanja koji nudi PayPal koji se može odabrati u procesu online naručivanja, prodavac već izjavljuje da prihvata ponudu kupca u trenutku kada kupac klikne na dugme kojim se završava proces naručivanja2.5 Prilikom podnošenja ponude putem Nakon zaključenja ugovora, tekst ugovora prodavac pohranjuje na on-line obrascu za narudžbu prodavca i šalje ga kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail, faks ili pismo) nakon slanja narudžbe. Prodavac ne čini tekst ugovora dostupnim dalje od ovoga. Ako je kupac prije slanja narudžbe postavio korisnički račun u prodavčevoj online trgovini, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavača i korisnik im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom pružanjem odgovarajućeg podaci za prijavu.
2.6 Prije podnošenja obavezujuće narudžbe putem obrasca za online narudžbu prodavca, kupac može identificirati moguće greške u unosu pažljivo čitajući informacije prikazane na ekranu. Efikasno tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje grešaka u unosu može biti funkcija uvećanja pretraživača, uz pomoć koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može korigovati svoje unose tokom procesa elektronskog naručivanja koristeći uobičajene funkcije tastature i miša sve dok ne klikne na dugme kojim se završava proces naručivanja.
2.7 Za zaključenje ugovora dostupni su nemački i engleski jezik.
2.8 Obrada narudžbi i kontakt se obično obavljaju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbi. Kupac mora osigurati da je e-mail adresa koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje je poslao prodavac mogao primiti na ovu adresu. Konkretno, kada koristi SPAM filtere, kupac mora osigurati da sve e-poruke koje šalje prodavac ili treće strane ovlaštene za obradu narudžbe mogu biti isporučene.

3) Pravo na povlačenje
3.1 Potrošači su u osnovi naslovljene Pravo na odustajanje.
3.2 Dodatne informacije o pravu na odustajanje mogu se naći u prodavčevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uslovi plaćanja
4.1 Osim ako je drugačije navedeno u prodavčevom opis proizvoda, ovo su Navedene cijene su ukupne cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave su navedeni posebno u opisu odgovarajućeg proizvoda.
4.2 Kupac će biti obaviješten o opcijama plaćanja u online prodavnici prodavca.
4.3 Ako je dogovoreno plaćanje avansa bankovnim transferom , plaćanje dospijeva odmah nakon zaključenja ugovora, osim ako su se strane dogovorile o kasnijem roku.
4.4 Ako odaberete način plaćanja "SOFORT", plaćanje će biti obrađeno preko pružatelja platnih usluga SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Minhen (u daljem tekstu "SOFORT"). Da bi mogao platiti iznos računa putem "SOFORT-a", korisnik mora imati aktiviran račun za online bankarstvo za učešće u "SOFORT-u", identificirati se u skladu s tim tokom procesa plaćanja i potvrditi nalog za plaćanje "SOFORT-u". Platna transakcija se vrši odmah nakon toga od strane "SOFORT" i zadužuje se bankovni račun kupca. Detaljnije informacije o "SOFORT" načinu plaćanja klijent može dobiti na Internetu na https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Ako je način plaćanja ponuđen putem " Shopify Payments" usluga plaćanja je odabrana obrada plaćanja putem pružatelja usluga plaćanja Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dablin, Irska (u daljem tekstu "Stripe") Pojedinačni načini plaćanja koji se nude putem Shopify Payments se saopštavaju kupcu u prodavčevoj online prodavnici. Za obradu plaćanja, Stripe može koristiti druge platne usluge za koje se mogu primijeniti posebni uvjeti plaćanja, o kojima se korisnik može posebno obavijestiti. Dodatne informacije o "Shopify plaćanja" dostupne su na Internetu na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Ako je način plaćanja SEPA direktno zaduživanje, iznos fakture je nakon izdavanja SEPA naloga za direktno zaduživanje, ali ne prije isteka roka za avansne informacije o plaćanju. Direktno zaduženje se naplaćuje kada naručena roba napusti skladište prodavača, ali ne prije isteka roka za informacije unaprijed. Informacija unaprijed ("Prethodno obavještenje") je svaka komunikacija (npr. faktura, politika, ugovor) od prodavca do kupca koja najavljuje zaduženje korištenjem SEPA direktnog zaduženja. Ako direktno zaduživanje nije uplaćeno zbog nedovoljnih sredstava na računu ili zbog toga što su dati netačni bankovni podaci, ili ako se korisnik protivi zaduženju iako nema pravo na to, korisnik mora snositi naknade koje je imao odgovarajući banka ako je on odgovoran za to .
4.7 Prilikom odabira načina plaćanja "direktno zaduživanje putem ipaymenta" ili "kreditna kartica putem ipaymenta", plaćanje se obrađuje putem ipayment platnog sistema 1&1 Internet AG, koji prosljeđuje uplatu kupca zahtjev odgovarajućem provajderu plaćanja. Na obradu plaćanja primjenjuju se opći uvjeti dotičnog provajdera plaćanja, što korisnik može uzeti u obzir i mora prihvatiti kao dio procesa elektronskog plaćanja. Načini plaćanja "direktno zaduživanje putem ipaymenta" ili "kreditna kartica putem plaćanja" podliježu pod uslovom da odgovarajući provajder plaćanja prihvati zahtjev kupca za plaćanje.
4.8 Ako je odabran način plaćanja direktno zaduživanje (direktno zaduživanje), iznos fakture dospijeva odmah po zaključivanju ugovora. Način plaćanja direktnog zaduženja zahtijeva uspješnu provjeru kreditne sposobnosti od strane Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Velika Britanija („Masterpayment“). Ukoliko je klijentu dozvoljeno direktno zaduživanje (direktno zaduživanje) nakon provjere kreditne sposobnosti, plaćanje će biti obrađeno u saradnji sa net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 Minhen („net-m privatbank 1891 AG“), na koju prodavac ustupa svoje potraživanje za plaćanje. U ovom slučaju, net-m privatbank 1891 AG je opozivo ovlaštena da naplati iznos fakture sa navedenog računa klijenta. U slučaju ustupanja, plaćanje se može izvršiti samo na net-m privatbank 1891 AG sa efektom otplate duga. Direktno zaduženje se vrši kada naručena roba napusti skladište prodavca. Čak i ako je način plaćanja direktno zaduživanje (direktno zaduživanje) odabrano putem Masterpaymenta, prodavač ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. o robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, reklamacijama, izjavama o otkazivanju i pošiljkama ili kreditnim zapisima.4.9 Prilikom odabira načina plaćanja "PayPal direktno zaduživanje". PayPal prenosi iznos fakture sa bankovnog računa kupca u ime prodavca nakon što je izdat SEPA nalog za direktno zaduživanje, ali ne prije nego što istekne rok za informacije unaprijed. Prethodno obavještenje ("Prethodno obavještenje") je svaka poruka (npr. faktura, politika, ugovor) kupcu koja najavljuje zaduženje korištenjem SEPA direktnog zaduženja.Ako direktno zaduživanje nije uplaćeno zbog nedovoljnih sredstava na računu ili zbog toga što su dati netačni bankovni podaci, ili ako se korisnik protivi zaduženju iako nema pravo na to, korisnik mora snositi naknade koje je imao odgovarajući banka ako je on odgovoran za ovo
4.10 Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem usluge plaćanja "Klarna", plaćanje će obraditi Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (u daljnjem tekstu " Klarna"). Više informacija i Klarnine odredbe i uvjeti možete pronaći u podacima o plaćanju prodavača, koje možete pogledati na sljedećoj internet adresi:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Uslovi isporuke i otpreme
5.1 Roba se dostavlja poštom na adresu za dostavu koju je naveo kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije, adresa isporuke navedena u obradi narudžbe prodavca je odlučujuća.
5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac snosi razumne troškove koje je prodavac imao kao rezultat. Ovo se ne odnosi na troškove isporuke ako kupac efektivno koristi svoje pravo na odustanak. Ako kupac efektivno iskoristi pravo na otkaz, na troškove povrata primjenjuje se propis donesen u politici otkazivanja prodavca.
5.3 Naplata od strane prodavca nije moguća iz logističkih razloga.

6) Zadržavanje prava vlasništva
Ukoliko prodavac unese avansno plaćanje, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

7) Odgovornost za nedostatke (garancija)
7.1 Ako je kupljena stvar ako je neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.7.2 Odstupanje od ovoga vrijedi za rabljenu robu: Reklamacije za nedostatke su isključene ako se nedostatak javi tek godinu dana nakon isporuke robe. Nedostaci koji nastanu u roku od godinu dana od isporuke robe mogu se potraživati ​​u zakonskom roku. Međutim, smanjenje roka odgovornosti na godinu dana ne odnosi se
- na predmete koji su korišteni za zgradu u skladu sa svojom uobičajenom namjenom i uzrokovali njen nedostatak,
- na zahtjeve za naknadu štete i naknade troškove od strane kupca, i
- u slučaju da je prodavac na prevaru prikrio nedostatak.
7.3 Kupac se traži da se žali dostavljaču na isporučenu robu sa očiglednim transportnim oštećenjima i da o tome obavijesti prodavca. Ako se kupac ne pridržava, to nema nikakvog učinka na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Primjenjivi zakon
Zakoni Savezne Republike Njemačke primjenjuju se na sve pravne odnose između strana. , isključujući zakone o međunarodnoj prodaji pokretne robe. Za potrošače, ovaj izbor prava se primjenjuje samo u mjeri u kojoj odobrena zaštita nije povučena obaveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

9) Alternativno rješavanje sporova
9.1 EU Komisija pruža platformu za online rješavanje sporova na Internetu na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ova platforma služi kao kontakt za vansudsko rješavanje sporova koji proizlaze iz ugovora o prodaji ili uslugama na mreži u koje je uključen potrošač.
9.2 Prodavac nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim odborom potrošača.