Pravo na povlačenje

---------------------
Upute za opoziv i obrazac za otkazivanje
-------------- - ----

Pravo na otkazivanje
Imate pravo da otkažete ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Period za otkazivanje je 14 dana od dana kada ste vi ili neko od vas imenovane treće strane koja nije prijevoznik, preuzela je posljednju robu.
Da biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Njemačka, email: info @flinkerssneaker.com) o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom). Za ovo možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.
Da biste ispunili rok za opoziv, dovoljno je da pošaljete poruku u vezi s korištenjem prava na opoziv prije isteka perioda za opoziv.
Posljedice opoziva:
Ako povučete ovaj ugovor, sve uplate koje smo primili od vas moramo vratiti odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana kada smo primili obavještenje o vašem raskidu ovog ugovora je. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u prvobitnoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo odbiti otplatu dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, što god je ranije.

Opće napomene:

Molimo izbjegavajte oštećenje i kontaminaciju robe. Robu nam pošaljite nazad u originalnom pakovanju sa svim dodacima i svim komponentama pakovanja. Ako je potrebno, koristite zaštitnu vanjsku ambalažu. Ako više nemate originalnu ambalažu, koristite odgovarajuću ambalažu kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu od oštećenja u transportu.

Troškove povratne dostave snosi kupac.

Čarape i ulošci se ne mogu mijenjati iz higijenskih razloga.


------------------------
B. Obrazac za otkazivanje
-------------------
Ako želite da otkažete ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad.

Za:
Flinkers Tenisice
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Njemačka
E-mail: info@flinerssneaker.com

Ja/mi (*) ovime poništavamo ugovor koji smo zaključili ja/mi (*) za kupovinu sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)
____________________________________________________
____________________________________________________
Naručeno dana (*) ____________ / Primljeno (*) __________________
_______________________________________________________________
Ime potrošača
________________________________________________________________
Adresa potrošača
________________________________________________________________
Potpis potrošača( s) (samo ako je obavješteno na papiru)
_________________________
Datum
(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo