Podmínky

-------------------------------------------------- -----
Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky
--------------------------------- --- ---------------------


Obsah
------------- ----- -
1. Rozsah
2. Uzavření smlouvy
3. Právo na odstoupení
4. Ceny a platební podmínky
5. Dodací a přepravní podmínky
6. Výhrada vlastnictví
7. Odpovědnost za vady (záruka)
8. Rozhodné právo
9. Alternativní řešení sporů


1) Rozsah
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti Mario Zito, obchodující pod „Flinkers Sneaker“ (dále jen „Prodávající“), platí ke všem smlouvám o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) uzavírá s prodávajícím ohledně zboží nabízeného prodávajícím v jeho internetovém obchodě. Zahrnutí vlastních obchodních podmínek zákazníka je tímto v rozporu, pokud není dohodnuto jinak.
1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která uzavírá právní obchod za účelem, který není převážně obchodní ani vlastní povahy. -lze přiřadit zaměstnanou odbornou činnost. Podnikatelem ve smyslu těchto obchodních podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního obchodu jedná v rámci výkonu své obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti.

2) Závěr smlouvy
2.1 Internetový obchod s popisy Produktů obsaženými prodávajícím nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k tomu, aby zákazník mohl podat závaznou nabídku.
2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím internetového objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího. Po vložení vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvování elektronického objednávkového procesu podá zákazník kliknutím na tlačítko, které ukončí objednávkový proces, právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku.
2.3. Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,
- zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo emailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
​​- doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je převzetí zboží zákazníkem, nebo
- vyzváním zákazníka k zaplacení po zadání jeho objednávky.
Pokud existuje více z výše uvedených alternativ, smlouva je uzavřena okamžikem, kdy nejdříve nastane jedna z výše uvedených alternativ. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem po odeslání nabídky zákazníkem a končí uplynutím pátého dne po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím výsledkem, že zákazník již není vázán svým prohlášením o úmyslu.
2.4 Pokud způsob platby nabízený společností Je vybrán PayPal, platba probíhá prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen: „PayPal“), v souladu s podmínkami používání PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full nebo – pokud zákazník nemá PayPal účet – platí podmínky pro platby bez PayPal účtu, které si můžete prohlédnout na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Pokud zákazník platí platební metodou nabízenou společností PayPal, kterou lze vybrat v procesu online objednávky, prodávající již deklaruje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které ukončí proces objednávky2.5 Při podání nabídky prostřednictvím Po uzavření smlouvy je text smlouvy prodávajícím uložen do internetového objednávkového formuláře prodávajícího a zaslán zákazníkovi v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis) po odeslání objednávky. Prodávající text smlouvy nad rámec tohoto nezpřístupňuje. Pokud si zákazník před odesláním své objednávky zřídil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim má bezplatný přístup prostřednictvím svého uživatelského účtu chráněného heslem poskytnutím příslušného přihlašovací údaje.
2.6 Zákazník může před odesláním závazné objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího identifikovat případné chyby při zadávání pozorným čtením informací zobrazených na obrazovce. Efektivním technickým prostředkem pro lepší rozpoznání vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, s jejíž pomocí se zvětší zobrazení na obrazovce. Zákazník může své údaje během procesu elektronické objednávky opravovat pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které ukončí proces objednávky.
2.7 Pro uzavření smlouvy je k dispozici němčina a angličtina.
2.8 Zpracování objednávek a kontakt se obvykle provádí prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit správnost jím uvedené e-mailové adresy pro vyřízení objednávky, aby na tuto adresu mohly být přijímány e-maily zasílané prodávajícím. Zejména při použití filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími stranami pověřenými zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy
3.1 Spotřebitelé mají zásadně nárok Právo na odstoupení od smlouvy.
3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete ve storno podmínkách prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky
4.1 Není-li v obchodních podmínkách prodávajícího uvedeno jinak. popis produktu, jedná se o Uvedené ceny jsou celkové ceny, které zahrnují zákonnou daň z obratu. Případné dodatečné náklady na dodání a dopravu jsou uvedeny samostatně v popisu příslušného produktu.
4.2 Zákazník bude informován o možnosti platby v internetovém obchodě prodávajícího.
4.3 Pokud byla dohodnuta platba předem bankovním převodem , platba je splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším datu splatnosti.
4.4 Pokud zvolíte způsob platby „SOFORT“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „SOFORT“). Aby mohl zákazník uhradit fakturovanou částku prostřednictvím „SOFORT“, musí mít aktivovaný účet online bankovnictví pro účast v „SOFORT“, odpovídajícím způsobem se identifikovat během procesu platby a potvrdit platební příkaz „SOFORT“. Platební transakce je provedena okamžitě poté prostřednictvím "SOFORT" a je odepsána z bankovního účtu zákazníka. Podrobnější informace o způsobu platby „SOFORT“ si zákazník může vyvolat na internetu na adrese https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Pokud způsob platby nabízený prostřednictvím „ Platební služba Shopify Payments“ je vybrané zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“) Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Pro zpracování plateb může Stripe využít další platební služby, pro které mohou platit zvláštní platební podmínky, o kterých může být zákazník samostatně informován. Další informace o „Shopify Payments“ jsou k dispozici na internetu na adrese https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Pokud je platební metodou SEPA inkaso, fakturovaná částka je po vystavení souhlasu se SEPA inkasem, nejdříve však po uplynutí lhůty pro zaslání zálohové informace o platbě. Inkaso je inkasováno, když objednané zboží opustí sklad prodávajícího, nejdříve však po uplynutí lhůty pro předběžnou informaci. Předběžná informace ("Předběžné oznámení") je jakákoli komunikace (např. faktura, politika, smlouva) ze strany prodejce zákazníkovi, která oznamuje inkaso pomocí SEPA inkasa. Pokud nebude inkaso proplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, musí nést poplatky vzniklé příslušným banka, pokud je za to odpovědný .
4.7 Při výběru platebních metod „inkaso přes ipayment“ nebo „kreditní kartou přes ipayment“ je platba zpracována prostřednictvím platebního systému ipayment společnosti 1&1 Internet AG, která přepošle platbu zákazníka požádat příslušného poskytovatele plateb. Pro zpracování plateb platí všeobecné obchodní podmínky příslušného poskytovatele plateb, které může zákazník vzít na vědomí a musí je přijmout v rámci procesu elektronické platby. Platební metody „inkaso přes ipayment“ nebo „kreditní kartou přes ipayment“ podléhají s výhradou, že příslušný poskytovatel platebních služeb akceptuje požadavek zákazníka na platbu.
4.8 Je-li zvolena platební metoda inkaso (inkaso), fakturovaná částka je splatná ihned po uzavření smlouvy. Způsob platby inkasem vyžaduje úspěšnou kontrolu kreditu společností Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londýn, N13 4BS, Velká Británie ("Masterpayment"). Pokud je zákazníkovi povoleno inkaso (inkaso) po kontrole bonity, bude platba zpracována ve spolupráci s net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 Mnichov („net-m privatbank 1891 AG“), na kterou Prodávající postupuje svou pohledávku na zaplacení. V tomto případě je net-m privatbank 1891 AG odvolatelně oprávněna inkasovat fakturovanou částku z účtu určeného zákazníka. V případě postoupení lze platbu provést pouze ve prospěch net-m privatbank 1891 AG s efektem oddlužení. Inkaso probíhá, když objednané zboží opustí sklad prodávajícího. I když je zvolen způsob platby inkaso (inkaso) prostřednictvím Masterpayment, zůstává prodejce odpovědný za obecné dotazy zákazníků, např. ohledně zboží, dodací lhůty, dopravy, vrácení, reklamací, prohlášení o zrušení a zásilky nebo dobropisů.4.9 Při výběru způsobu platby „Inkaso PayPal“ PayPal převede částku faktury z bankovního účtu zákazníka jménem prodávajícího po vydání souhlasu se SEPA inkasem, ne však před uplynutím lhůty pro předběžnou informaci. Předběžné oznámení ("Předběžné oznámení") je jakákoli zpráva (např. faktura, politika, smlouva) pro zákazníka, která oznamuje inkaso pomocí SEPA inkasa.Pokud nebude inkaso proplaceno z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu nebo z důvodu uvedení nesprávných bankovních údajů, nebo pokud zákazník vznese námitku proti inkasu, ačkoli k tomu není oprávněn, musí nést poplatky vzniklé příslušným banka, pokud je za to odpovědný
4.10 Pokud zvolíte platební metodu nabízenou prostřednictvím platební služby „Klarna“, platbu zpracuje Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „ Klarna"). Více informací a obchodní podmínky Klarna naleznete v platebních údajích prodávajícího, které jsou k nahlédnutí na následující internetové adrese:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Dodací a přepravní podmínky
5.1 Zboží je doručováno poštou na doručovací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.
5.2 Pokud se dodání zboží nepodaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu jako výsledek. To neplatí, pokud jde o náklady na dodání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník účinně uplatní právo na odstoupení od smlouvy, platí pro náklady na vrácení úprava uvedená ve stornovacích podmínkách prodejce.
5.3 Vyzvednutí prodávajícím není z logistických důvodů možné.

6) Výhrada vlastnictví
Pokud prodávající zadá platbu předem, zůstává mu vlastnictví dodaného zboží až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady (záruka)
7.1 Pokud koupená věc je vadné, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.7.2 Odchylně od tohoto platí pro použité zboží: Nároky z vad jsou vyloučeny, pokud se vada projeví až po uplynutí jednoho roku od dodání zboží. Vady, které se vyskytnou do jednoho roku od dodání zboží, lze uplatnit v zákonné promlčecí lhůtě. Zkrácení záruční doby na jeden rok se však nevztahuje
- na věci, které byly použity pro stavbu v souladu s jejich obvyklým určením a způsobily její vadu,
- na nároky na náhradu škody a náhradu náklady zákazníka a
- v případě, že prodávající závadu podvodně zamlčel.
7.3 Zákazník je vyzván, aby dodané zboží se zjevným poškozením při přepravě reklamoval u doručovatele a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nevyhoví, nemá to žádný vliv na jeho zákonné nebo smluvní nároky z vad.

8) Rozhodné právo
Pro všechny právní vztahy mezi stranami platí právo Spolkové republiky Německo. s výjimkou zákonů o mezinárodním prodeji movitého zboží. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není poskytnutá ochrana odvolána kogentními ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel obvyklé bydliště.

9) Alternativní řešení sporů
9.1 EU Komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu pod následujícím odkazem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z on-line kupních smluv nebo smluv o poskytování služeb, kterých se spotřebitel účastní.
9.2 Prodávající není povinen ani ochoten účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.