Ochrana dat

-------------------
Zásady ochrany osobních údajů
--------------------


1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby
1.1 Těší nás, že navštěvujete naše webové stránky a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni.
1.2 Osobou odpovědnou za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Flinkers Sneaker, Mario Zito, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Německo, e-mail: info@flinkerssneaker.com. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3 Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy na odpovědnou osobu) používá tato webová stránka SSL resp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte podle řetězce znaků „https://“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2) Shromažďování údajů při návštěvě našich webových stránek
Při používání našich webových stránek pouze pro informační účely , tj. když Pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze údaje, které váš prohlížeč předá našemu serveru (tzv. „soubory protokolu serveru“). Když navštívíte naši webovou stránku, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám webovou stránku zobrazili:
- Naše navštívené webové stránky
- Datum a čas v době přístupu
- Množství odeslaných Data v bytech
- Zdroj/odkaz, ze kterého jste na stránku přišli
- Použitý prohlížeč
- Použitý operační systém
- Použitá IP adresa (v případě potřeby: ​​v anonymní podobě)
Zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našeho webu. Údaje nebudou předávány ani jinak využívány. Vyhrazujeme si však právo následně zkontrolovat soubory protokolu serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

3) Hosting
Hostování od Shopify
Používáme systém obchodu poskytovatele služeb Shopify International Limited , Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko ("Shopify") za účelem hostování a zobrazování online obchodu na základě zpracování naším jménem. Všechny údaje shromážděné na našich webových stránkách jsou zpracovávány na serverech Shopify. V rámci výše uvedených služeb Shopify mohou být údaje zpracovávány také v rámci dalšího zpracování jménem Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA ) Inc. nebo Shopify (USA) Inc. V případě předávání údajů společnosti Shopify Inc. v Kanadě je odpovídající úroveň ochrany údajů zaručena rozhodnutím Evropské komise o přiměřenosti. Další informace o ochraně údajů Shopify jsou k dispozici na následující webové stránce: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Další zpracování na serverech jiných než Shopify uvedených výše probíhá pouze níže framework.

4) Cookies
Aby byla návštěva našich webových stránek atraktivní a aby bylo možné využívat některé funkce, používáme na různých stránkách tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení.Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (takzvané soubory cookie relace). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče při příští návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, jako jsou údaje o prohlížeči a poloze a také hodnoty IP adresy v individuálním rozsahu. Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Jak dlouho jsou jednotlivé soubory cookie uloženy, zjistíte v přehledu nastavení souborů cookie ve vašem webovém prohlížeči.
V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesu objednávání uložením nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Pokud osobní údaje zpracovávají i jednotlivé námi používané soubory cookie, probíhá zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR buď za účelem plnění smlouvy, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. v případě udělení souhlasu nebo v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webu a zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy webu.
Vezměte prosím na vědomí, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je přijmete nebo zda pro určité případy nebo obecně vyloučíte přijímání souborů cookie. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, která vysvětluje, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Pro příslušný prohlížeč je najdete pod následujícími odkazy:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support. google .com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=cs
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Upozorňujeme, že pokud nebudou soubory cookie přijímány, funkce našeho webu mohou být

5) Kontakt
Když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), shromažďujeme osobní údaje. Které údaje se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze zjistit z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje jsou uchovávány a používány výhradně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo pro navázání kontaktu a související technickou administrativu. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou vymazány, jakmile bude váš požadavek zpracován. Je tomu tak, lze-li z okolností dovodit, že předmětné skutečnosti byly s konečnou platností objasněny a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti uchovávání v opačném smyslu.

6) Zpracování údajů při založení zákaznického účtu a pro zpracování smlouvy
Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR budou osobní údaje nadále shromažďovány a zpracovávány, pokud nám je poskytnete za účelem uzavření smlouvy nebo otevření zákaznického účtu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést zasláním zprávy na výše uvedenéÚdaje, které nám poskytnete, uchováváme a používáme ke zpracování smlouvy. Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje zablokovány s ohledem na doby uchovávání podle daňového a obchodního práva a po uplynutí těchto lhůt budou smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si z naší strany vyhrazujeme právo na další použití údajů povolené zákonem

7) Zpracování údajů pro zpracování objednávky
7.1 Pro zpracování vaší objednávky spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb, kteří nás podporují zcela nebo zčásti při realizaci uzavřených smluv. Některé osobní údaje jsou těmto poskytovatelům služeb předávány v souladu s následujícími informacemi.
Námi shromážděné osobní údaje budou předány přepravní společnosti pověřené dodáním v rámci zpracování smlouvy, pokud je to nezbytné pro dodání zboží. Vaše platební údaje předáme pověřenému úvěrovému ústavu jako součást platebního procesu, pokud je to nezbytné pro platební proces. Pokud jsou využíváni poskytovatelé platebních služeb, budeme vás o tom výslovně informovat níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
7.2 Abychom splnili naše smluvní závazky vůči našim zákazníkům, spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a doručovací adresu, a pokud je to vyžadováno pro doručení, vaše telefonní číslo předáme námi vybranému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem doručení zboží, článek 6 (1) (b) GDPR.
7.3 Využití poskytovatelů platebních služeb
- giropay
Při platbě přes „giropay“ platbu zpracovává společnost giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, které předáme údaje, které jste uvedli při objednávce zpracovat spolu s informacemi o vaší objednávce. Vaše údaje budou předány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR výhradně za účelem zpracování plateb a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Další informace o předpisech společnosti giropay GmbH na ochranu údajů naleznete na následující internetové adrese: https://www.giropay.de/srechtales/datenschutzerklaerung
- Klarna
Když zvolíte platbu Klarna služba, zpracování plateb prostřednictvím Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen „Klarna“). Aby bylo možné platbu zpracovat, vaše osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo domu, PSČ, město, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresa), jakož i údaje související s objednávkou jsou shromažďovány (např. fakturovaná částka, položka, typ dodávky) společnosti Klarna za účelem kontroly totožnosti a bonity, pokud jste s tím výslovně souhlasili v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR v rámci objednávkového procesu . Zde se můžete podívat, kterým úvěrovým agenturám mohou být vaše data předána:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agenciesKreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu.
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo společnosti Klarna. Společnost Klarna však může být i nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
Vaše osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů pro subjekty údajů se sídlem v Německu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy
nebo pro subjekty údajů se sídlem v Rakousku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Masterpayment
Pokud zvolíte platební metody „inkaso (inkaso)“ a/nebo „doručení na účet“ a/nebo „nákup na splátky“ přes Masterpayment, budete požádáni o zadání svých osobních údajů (jméno a příjmení, ulice, číslo domu , PSČ, město, datum narození) při objednávání e-mailová adresa, telefonní číslo a v případě inkasa zadané údaje k účtu). Abychom ochránili náš oprávněný zájem na určení platební schopnosti našich zákazníků, předáváme tyto údaje společnosti Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londýn, N13 4BS, Velká Británie (dále jen „Master payment“). Na základě vámi poskytnutých osobních údajů a dalších údajů (jako je nákupní košík, částka faktury, historie objednávek, historie plateb) Masterpayment zkontroluje, zda lze vámi zvolenou platební možnost poskytnout s ohledem na riziko platby a/nebo nedobytných pohledávek. . Kromě interních kritérií Masterpayment v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být pro rozhodnutí v rámci přezkumu žádosti zahrnuty také informace o totožnosti a úvěruschopnosti od následujících úvěrových agentur:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, dům 12, 22763 Hamburg, Tel.: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Kromě jiného, ​​nikoli však výhradně, jsou do výpočtu hodnot skóre zahrnuty údaje o adrese.
Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy osobě odpovědné za zpracování údajů nebo společnosti Masterpayment. Masterpayment však může být stále oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo – pokud je to nabízeno – „Nákup na faktuře“ nebo „platba na splátky“ přes PayPal, předáme vaše platební údaje společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“), dále. Převod probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zpracování platby.
PayPal si vyhrazuje právo používat platební metody kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal nebo - je-li nabízena – „Nákup na fakturu“ nebo „platba na splátky“ přes PayPal před provedením kontroly kreditu. Za tímto účelem mohou být vaše platební údaje předány úvěrovým agenturám v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na určení vaší platební schopnosti.PayPal využívá výsledek kontroly kreditu ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro účely rozhodování o poskytnutí příslušné platební metody. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou hodnoty skóre zahrnuty ve výsledku kreditní zprávy, jsou založeny na vědecky uznávaném matematicko-statistickém procesu. Do výpočtu hodnot skóre jsou zahrnuty mimo jiné, nikoli však výlučně, data adresy. Další informace o ochraně údajů, včetně informací o použitých úvěrových agenturách, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie Proti tomuto zpracování vašich údajů můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy společnosti PayPal. Společnost PayPal však může být nadále oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje, pokud je to nezbytné pro smluvní zpracování plateb.
- SOFORT
Pokud zvolíte způsob platby „SOFORT“, platba bude zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH , Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen „SOFORT“), kterému předáváme informace, které jste uvedli při objednávkovém procesu spolu s informacemi o vaší objednávce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Sofort GmbH je součástí skupiny Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše údaje budou předány pouze za účelem zpracování plateb u poskytovatele platebních služeb SOFORT a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Více informací o předpisech společnosti SOFORT na ochranu dat naleznete na následující internetové adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Použití hodnocení a pečeti schvalovací grafika
Provenexpert widget
Na našich webových stránkách používáme pečeť Provenexpert, widget od Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin ("Provenexpert"). Při návštěvě našeho webu se do widgetu načítá dynamický obsah (aktuální hodnocení obchodu, certifikát atd.) ze serverů Provenexpert. Na servery Provenexpert lze přenášet informace o webové stránce, kterou jste dříve navštívili, datu a čase načtení, množství přenesených dat, typu použitého prohlížeče, operačním systému, který používáte, a požadujícím poskytovateli (údaje o refererech). Pokud se jedná i o osobní údaje, probíhá zpracování na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na optimalizaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 f DSGVO.
Další informace o ochraně údajů naleznete na Provenexpert pod: https:/ /www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbedingungen/

9) Práva subjektu údajů
9.1 Platný zákon o ochraně údajů vám poskytuje komplexní práva subjektu údajů (práva na informace a zásah), o kterých vás budeme informovat níže:
- Právo na informace v souladu s čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování , kategorie zpracovávaných osobních údajů, příjemci nebo Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánovaná doba uchovávání nebo d Kritéria pro určení doby uchovávání, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitka proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, původ vašich údajů, pokud jsme je od vás neshromáždili, existence automatizované rozhodování včetně profilování aSmysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás, jakož i o vašem právu na informace o zárukách podle čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí;
- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají a/nebo doplnění vašich neúplných údajů, které ukládáme;
- Právo na výmaz v souladu s čl. 17 GDPR: Máte právo nechat vymazat vaše osobní údaje, pokud Vyžadovat požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však neexistuje, zejména pokud je zpracování nezbytné k výkonu práva na svobodu projevu a informací, ke splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
- Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud bude zkontrolována přesnost vašich údajů, které zpochybňujete, pokud odmítnete výmaz vašich osobních údajů údaje z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho omezte zpracování žádosti o vaše údaje, pokud vaše údaje potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů vaší konkrétní situace, pokud ještě není jasné, zda jsme převažují oprávněné důvody;
- Právo na informace v souladu s čl. 19 DSGVO: Pokud jste u odpovědné osoby uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je odpovědná osoba povinna sdělit všechny příjemce, kterým osobní údaje, které se vás týkají, byly informovány o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
- Právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR: Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;
- Právo odvolat udělený souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. V případě odvolání dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby jeho odvolání;
- Právo na stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů údaje porušují GDPR, máte – aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky – právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, vašeho pracoviště nebo místa údajné porušení.

9.2. Právo vznést námitku Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v rámci vyvažování zájmů na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování s účinností do budoucna z důvodů, které vyplývají z vašeho konkrétní situace Pokud uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme dotčené údaje zpracovávat. vyhrazujeme si však právo pokračovat ve zpracování, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Vaše osobní údaje budou námi zpracovávané Za účelem provozování přímé reklamy máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za účelem takové reklamy. Námitku můžete uplatnit výše popsaným způsobem. Pokud uplatníte své právo vznést námitku, přestaneme zpracovávat dotčené údaje pro účely přímé reklamy.

10) Doba uchovávání osobních údajů
Doba uchovávání osobních údajů vychází z příslušných právních předpisů účel zpracování a případně také na základě příslušné zákonné doby uchovávání (např. obchodní a daňové doby uchovávání).
Když jsou osobní údaje zpracovávány na základě výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. , dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.
Pokud existují zákonné doby uchovávání údajů, které jsou zpracovávány v rámci právních transakcí nebo povinností podobných právním transakcím na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, budou tyto údaje jsou běžně ukládány po uplynutí doby uchovávání odstraněny, pokud již nejsou k dispozici jsou vyžadovány plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo nemáme oprávněný zájem na dalším uchovávání.
Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR jsou tyto údaje uchovávány do doby, než údaje subjektem Uplatňuje právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány za účelem přímé reklamy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jsou tyto údaje uchovávány, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR .Pokud není v ostatních informacích v tomto prohlášení o konkrétních situacích zpracování uvedeno jinak, uložené osobní údaje jsou jinak vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

.