Právo na odstoupení od smlouvy

---------------------
Pokyny k odvolání a formulář pro zrušení
--------------- - ----

Právo na zrušení
Máte právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je 14 dnů ode dne, kdy jste z vámi jmenované třetí strany, která není přepravcem, převzali poslední zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Německo, e-mail: info @flinkerssneaker.com) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
K dodržení lhůty pro odstoupení postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odvolání před uplynutím lhůty pro odvolání.
Důsledky odvolání:
Pokud tuto smlouvu odvoláte, musíme okamžitě vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy je. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Obecné poznámky:

Zabraňte poškození a kontaminaci zboží. Zboží nám zašlete zpět v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte prosím vhodný obal, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti poškození při přepravě.

Náklady na zpáteční dopravu nese kupující.

Ponožky a vložky nelze z hygienických důvodů vyměnit.


--------------------
B. Formulář pro odstoupení od smlouvy
---------------------
Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.

Komu:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Německo
E-mail: info@flinerssneaker.com

I/we (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)/the provision of the following service (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ordered on (*) ____________ / Received on (*) __________________
________________________________________________________
Name of consumer(s)
________________________________________________________
Address of consumer(s)
__________________________________________________________
Signature of the consumer( s) (pouze pokud je to oznámeno na papíře)
_________________________
Datum
(*) Nehodící se škrtněte