Συνθήκες

-------------------------------------------------- -----
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις με πληροφορίες πελατών
-------------------------------- --- --------------------


Πίνακας περιεχομένων
------------ ----- -
1. Πεδίο εφαρμογής
2. Σύναψη σύμβασης
3. Δικαίωμα υπαναχώρησης
4. Τιμές και όροι πληρωμής
5. Όροι παράδοσης και αποστολής
6. Διατήρηση τίτλου
7. Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
8. Εφαρμοστέο δίκαιο
9. Εναλλακτική επίλυση διαφορών


1) Πεδίο εφαρμογής
1.1 Ισχύουν αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "GTC") του Mario Zito, που διαπραγματεύεται με το "Flinkers Sneaker" (εφεξής "Πωλητής"), σε όλες τις συμβάσεις για την παράδοση αγαθών που ένας καταναλωτής ή επιχειρηματίας (εφεξής «πελάτης») συνάπτει με τον πωλητή σχετικά με τα αγαθά που παρουσιάζει ο πωλητής στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Η συμπερίληψη των όρων και προϋποθέσεων του ίδιου του πελάτη έρχεται σε αντίθεση με το παρόν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
1.2 Καταναλωτής κατά την έννοια των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο ούτε εμπορικοί ούτε μόνοι -μπορεί να αποδοθεί απασχολούμενη επαγγελματική δραστηριότητα. Επιχειρηματίας κατά την έννοια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μια εταιρική σχέση με δικαιοπρακτική ικανότητα που κατά τη σύναψη δικαιοπραξίας ενεργεί κατά την άσκηση της εμπορικής ή ανεξάρτητης επαγγελματικής του δραστηριότητας.

2) Συμπέρασμα της σύμβασης
2.1 Το ηλεκτρονικό κατάστημα των περιγραφών προϊόντων που περιέχονται από τον πωλητή δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές εκ μέρους του πωλητή, αλλά χρησιμεύουν για να επιτρέπουν στον πελάτη να υποβάλει μια δεσμευτική προσφορά.
2.2 Ο πελάτης μπορεί να υποβάλει την προσφορά χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Αφού τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών και περάσει από τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πελάτης υποβάλλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά συμβολαίου σχετικά με τα αγαθά που περιέχονται στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.3 Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός πέντε ημερών,
- στέλνοντας στον πελάτη μια γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή μια επιβεβαίωση παραγγελίας σε μορφή κειμένου (φαξ ή email), όπου η λήψη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
​​- με την παράδοση των παραγγελθέντων αγαθών στον πελάτη, όπου η παραλαβή των αγαθών από τον πελάτη είναι καθοριστική, ή
- ζητώντας από τον πελάτη να πληρώσει μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.
Εάν υπάρχουν πολλές από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις, η σύμβαση συνάπτεται στο χρονικό σημείο κατά το οποίο εμφανίζεται πρώτη μία από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές λύσεις. Η περίοδος αποδοχής της προσφοράς αρχίζει την επομένη της αποστολής της προσφοράς από τον πελάτη και λήγει στο τέλος της πέμπτης ημέρας από την αποστολή της προσφοράς. Εάν ο πωλητής δεν αποδεχτεί την προσφορά του πελάτη εντός της προαναφερθείσας περιόδου, αυτό θεωρείται ως απόρριψη της προσφοράς με αποτέλεσμα ο πελάτης να μην δεσμεύεται πλέον από τη δήλωση πρόθεσής του.
2.4 Εάν μια μέθοδος πληρωμής που προσφέρεται από Επιλέγεται το PayPal, η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (στο εξής: "PayPal"), με την επιφύλαξη των Όρων Χρήσης του PayPal, διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full ή - εάν ο πελάτης δεν έχει λογαριασμό PayPal - υπό τους όρους για πληρωμές χωρίς λογαριασμό PayPal, τους οποίους μπορείτε να δείτε στη διεύθυνση https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Εάν ο πελάτης πληρώνει χρησιμοποιώντας μια μέθοδο πληρωμής που προσφέρεται από το PayPal που μπορεί να επιλεγεί στη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας, ο πωλητής δηλώνει ήδη αποδοχή της προσφοράς του πελάτη τη στιγμή που ο πελάτης κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας2.5 Κατά την υποβολή προσφοράς μέσω Μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κείμενο της σύμβασης αποθηκεύεται από τον πωλητή στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας του πωλητή και αποστέλλεται στον πελάτη σε μορφή κειμένου (π.χ. e-mail, φαξ ή επιστολή) μετά την αποστολή της παραγγελίας. Ο πωλητής δεν καθιστά προσβάσιμο το κείμενο της σύμβασης πέρα ​​από αυτό. Εάν ο πελάτης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή πριν από την αποστολή της παραγγελίας του, τα δεδομένα της παραγγελίας θα αρχειοθετηθούν στον ιστότοπο του πωλητή και θα μπορούν να προσπελαστούν δωρεάν από τον πελάτη μέσω του προστατευμένου με κωδικό πρόσβασης λογαριασμού χρήστη, παρέχοντας το αντίστοιχο δεδομένα σύνδεσης.
2.6 Πριν από την υποβολή μιας δεσμευτικής παραγγελίας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας παραγγελίας του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να εντοπίσει πιθανά σφάλματα εισαγωγής διαβάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Ένα αποτελεσματικό τεχνικό μέσο για την καλύτερη αναγνώριση των σφαλμάτων εισαγωγής μπορεί να είναι η λειτουργία μεγέθυνσης του προγράμματος περιήγησης, με τη βοήθεια της οποίας μεγεθύνεται η οθόνη στην οθόνη. Ο πελάτης μπορεί να διορθώσει τις καταχωρήσεις του κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις συνήθεις λειτουργίες πληκτρολογίου και ποντικιού μέχρι να κάνει κλικ στο κουμπί που ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας.
2.7 Γερμανικά και αγγλικά είναι διαθέσιμα για τη σύναψη της σύμβασης.
2.8 Η επεξεργασία και η επικοινωνία παραγγελιών γίνονται συνήθως μέσω email και αυτοματοποιημένης επεξεργασίας παραγγελιών. Ο πελάτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δώσει για την επεξεργασία της παραγγελίας είναι σωστή, ώστε τα e-mail που αποστέλλονται από τον πωλητή να μπορούν να λαμβάνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιεί φίλτρα SPAM, ο πελάτης πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από τον πωλητή ή από τρίτους που έχουν αναλάβει την επεξεργασία της παραγγελίας μπορούν να παραδοθούν.

3) Δικαίωμα υπαναχώρησης
3.1 Καταναλωτές δικαιούνται θεμελιωδώς Δικαίωμα υπαναχώρησης.
3.2 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης παρέχονται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή.

4) Τιμές και όροι πληρωμής
4.1 Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική του πωλητή περιγραφή προϊόντος, αυτές είναι οι τιμές που αναφέρονται είναι συνολικές τιμές που περιλαμβάνουν τον νόμιμο φόρο επί των πωλήσεων. Τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης και αποστολής καθορίζονται ξεχωριστά στην αντίστοιχη περιγραφή του προϊόντος.
4.2 Ο πελάτης θα ενημερωθεί για τις επιλογές πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή.
4.3 Εάν έχει συμφωνηθεί προκαταβολή μέσω τραπεζικού εμβάσματος , η πληρωμή καταβάλλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν τα μέρη έχουν συμφωνήσει για μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης.
4.4 Εάν επιλέξετε τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Μόναχο (εφεξής «SOFORT»). Για να μπορέσει ο πελάτης να πληρώσει το ποσό του τιμολογίου μέσω "SOFORT", ο πελάτης πρέπει να έχει ενεργοποιημένο λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής για συμμετοχή στο "SOFORT", να ταυτοποιηθεί ανάλογα κατά τη διαδικασία πληρωμής και να επιβεβαιώσει την εντολή πληρωμής στο "SOFORT". Η συναλλαγή πληρωμής πραγματοποιείται αμέσως μετά από την «SOFORT» και χρεώνεται ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει λεπτομερέστερες πληροφορίες για τη μέθοδο πληρωμής "SOFORT" στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Εάν μια μέθοδος πληρωμής προσφέρεται μέσω του " Η υπηρεσία πληρωμών Shopify Payments είναι επιλεγμένη επεξεργασία πληρωμών μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Δουβλίνο, Ιρλανδία (εφεξής "Stripe") Οι μεμονωμένες μέθοδοι πληρωμής που προσφέρονται μέσω του Shopify Payments κοινοποιούνται στον πελάτη στο ηλεκτρονικό κατάστημα του πωλητή. Για την επεξεργασία πληρωμών, η Stripe μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλες υπηρεσίες πληρωμών για τις οποίες ενδέχεται να ισχύουν ειδικοί όροι πληρωμής, για τις οποίες ο πελάτης μπορεί να ενημερωθεί ξεχωριστά. Περισσότερες πληροφορίες για τις "Πληρωμές Shopify" είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Εάν η μέθοδος πληρωμής είναι πάγια χρέωση SEPA, το ποσό του τιμολογίου είναι μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις πληροφορίες προκαταβολής σχετικά με την πληρωμή. Η πάγια χρέωση εισπράττεται όταν τα παραγγελθέντα εμπορεύματα φύγουν από την αποθήκη του πωλητή, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για εκ των προτέρων πληροφορίες. Προκαταρκτικές πληροφορίες ("Προειδοποίηση") είναι οποιαδήποτε επικοινωνία (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) από τον πωλητή προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση χρησιμοποιώντας την άμεση χρέωση SEPA. Εάν η πάγια χρέωση δεν εξαργυρωθεί λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων στον λογαριασμό ή λόγω λανθασμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιτίθεται στη χρέωση αν και δεν το δικαιούται, ο πελάτης πρέπει να επιβαρυνθεί με τα τέλη που επιβαρύνουν τα αντίστοιχα τράπεζα εάν είναι υπεύθυνος για αυτό .
4.7 Κατά την επιλογή των τρόπων πληρωμής "πάγια χρέωση μέσω πληρωμής" ή "πιστωτική κάρτα μέσω πληρωμής", η πληρωμή διεκπεραιώνεται μέσω του συστήματος πληρωμών ipayment της 1&1 Internet AG, το οποίο προωθεί την πληρωμή του πελάτη αίτηση στον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του εκάστοτε παρόχου πληρωμών ισχύουν για τη διεκπεραίωση πληρωμών, την οποία ο πελάτης μπορεί να λάβει υπόψη του και πρέπει να αποδεχτεί ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής πληρωμής. Οι μέθοδοι πληρωμής "πάγια χρέωση μέσω ipayment" ή "πιστωτική κάρτα μέσω ipayment" υπόκεινται στην προϋπόθεση ότι ο αντίστοιχος πάροχος πληρωμών αποδέχεται το αίτημα πληρωμής του πελάτη.
4.8 Εάν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής πάγια εντολή (άμεση χρέωση), η το ποσό του τιμολογίου οφείλεται αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η μέθοδος πληρωμής με πάγια χρέωση απαιτεί επιτυχή πιστωτικό έλεγχο από την Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Λονδίνο, N13 4BS, Μεγάλη Βρετανία ("Masterpayment"). Εάν επιτραπεί στον πελάτη να πραγματοποιήσει απευθείας χρέωση (πάγια χρέωση) μετά τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας, η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί σε συνεργασία με την net-m privatbank 1891 AG, ​​· Odeonsplatz 18, 80539 Munich ("net-m privatbank 1891 AG"), στην οποία ο Πωλητής εκχωρεί την απαίτησή του για πληρωμή. Σε αυτήν την περίπτωση, η net-m privatbank 1891 AG έχει ανακληθείσα εξουσιοδότηση να εισπράξει το ποσό του τιμολογίου από τον καθορισμένο λογαριασμό του πελάτη. Σε περίπτωση εκχώρησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει μόνο στην net-m privatbank 1891 AG με αποτέλεσμα αποπληρωμής χρέους. Η πάγια χρέωση πραγματοποιείται όταν τα παραγγελθέντα εμπορεύματα εξέρχονται από την αποθήκη του πωλητή. Ακόμη και αν επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής πάγια εντολή (πάγια χρέωση) μέσω Masterpayment, ο πωλητής παραμένει υπεύθυνος για γενικές ερωτήσεις πελατών, π.χ. σχετικά με τα αγαθά, τον χρόνο παράδοσης, την αποστολή, τις επιστροφές, τα παράπονα, τις δηλώσεις ακύρωσης και τις αποστολές ή τις πιστωτικές σημειώσεις.4.9 Κατά την επιλογή της μεθόδου πληρωμής "Άμεση χρέωση PayPal". Το PayPal μεταφέρει το ποσό του τιμολογίου από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη για λογαριασμό του πωλητή μετά την έκδοση εντολής άμεσης χρέωσης SEPA, αλλά όχι πριν από τη λήξη της προθεσμίας για τις εκ των προτέρων πληροφορίες. Προειδοποίηση ("Προειδοποίηση") είναι οποιοδήποτε μήνυμα (π.χ. τιμολόγιο, πολιτική, σύμβαση) προς τον πελάτη που ανακοινώνει μια χρέωση χρησιμοποιώντας την άμεση χρέωση SEPA.Εάν η πάγια χρέωση δεν εξαργυρωθεί λόγω ανεπαρκών κεφαλαίων στον λογαριασμό ή λόγω λανθασμένων τραπεζικών στοιχείων ή εάν ο πελάτης αντιτίθεται στη χρέωση αν και δεν το δικαιούται, ο πελάτης πρέπει να επιβαρυνθεί με τα τέλη που επιβαρύνουν τα αντίστοιχα τράπεζα εάν είναι υπεύθυνος για αυτό
4.10 Εάν επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής που προσφέρεται μέσω της υπηρεσίας πληρωμής "Klarna", η πληρωμή θα διεκπεραιωθεί από την Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Στοκχόλμη, Σουηδία (στο εξής " Κλάρνα»). Περισσότερες πληροφορίες και οι όροι και προϋποθέσεις της Klarna μπορείτε να βρείτε στα στοιχεία πληρωμής του πωλητή, τα οποία μπορείτε να δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Όροι παράδοσης και αποστολής
5.1 Τα εμπορεύματα παραδίδονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται από τον πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Κατά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής, η διεύθυνση παράδοσης που καθορίζεται στην επεξεργασία της παραγγελίας του πωλητή είναι καθοριστική.
5.2 Εάν η παράδοση των αγαθών αποτύχει για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο πελάτης, ο πελάτης επιβαρύνεται με το εύλογο κόστος που επιβαρύνει τον πωλητή ως αποτέλεσμα. Αυτό δεν ισχύει όσον αφορά τα έξοδα για την παράδοση, εάν ο πελάτης ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν ο πελάτης ασκήσει ουσιαστικά το δικαίωμα ακύρωσης, ο κανονισμός που περιλαμβάνεται στην πολιτική ακύρωσης του πωλητή ισχύει για τα έξοδα επιστροφής.
5.3 Η είσπραξη από τον πωλητή δεν είναι δυνατή για υλικοτεχνικούς λόγους.

6) Διατήρηση του τίτλου
Εάν ο πωλητής πραγματοποιήσει προκαταβολή, διατηρεί την κυριότητα των παραδοθέντων αγαθών έως ότου εξοφληθεί πλήρως η οφειλόμενη τιμή αγοράς.

7) Ευθύνη για ελαττώματα (εγγύηση)
7.1 Εάν το προϊόν που αγοράσατε είναι ελαττωματικό, ισχύουν οι διατάξεις της νόμιμης ευθύνης για ελαττώματα.7.2 Η απόκλιση από αυτό ισχύει για μεταχειρισμένα αγαθά: Οι αξιώσεις για ελαττώματα αποκλείονται εάν το ελάττωμα συμβεί μόνο ένα έτος μετά την παράδοση των αγαθών. Τα ελαττώματα που προκύπτουν εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών μπορούν να επιβεβαιωθούν εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης παραγραφής. Ωστόσο, η μείωση της περιόδου ευθύνης σε ένα έτος δεν ισχύει
- σε αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί για ένα κτίριο σύμφωνα με τον συνήθη σκοπό τους και έχουν προκαλέσει το ελαττωματικό του,
- σε αξιώσεις για ζημιές και αποζημίωση έξοδα από τον πελάτη, και
- σε περίπτωση που ο πωλητής απέκρυψε δόλια το ελάττωμα.
7.3 Ο πελάτης καλείται να παραπονεθεί στον παραδότη για παραδοθέντα εμπορεύματα με εμφανείς ζημιές κατά τη μεταφορά και να ενημερώσει τον πωλητή σχετικά. Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις νομικές ή συμβατικές αξιώσεις του για ελαττώματα.

8) Εφαρμοστέο δίκαιο
Το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εφαρμόζεται σε όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών , εξαιρουμένων των νόμων για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών αγαθών. Για τους καταναλωτές, αυτή η επιλογή δικαίου ισχύει μόνο εφόσον η παρεχόμενη προστασία δεν ανακαλείται από υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

9) Εναλλακτική επίλυση διαφορών
9.1 Η ΕΕ Η Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών στο Διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Αυτή η πλατφόρμα χρησιμεύει ως σημείο επαφής για η εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις πωλήσεων ή υπηρεσιών στις οποίες εμπλέκεται ένας καταναλωτής.
9.2 Ο πωλητής δεν υποχρεούται ούτε επιθυμεί να συμμετάσχει σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.