Πληροφορίες αποστολής

Δωρεάν αποστολή. Παγκοσμίως.

Ο χρόνος παράδοσης παγκοσμίως είναι περίπου 7-18 εργάσιμες ημέρες.

Ο μέσος χρόνος παράδοσης σε Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία είναι 7-12 εργάσιμες ημέρες.

Ασφαλισμένη αποστολή (DHL, UPS, DPD, Hermes)

Ένας συνημμένος αριθμός παρακολούθησης στην επιβεβαίωση αποστολής επιτρέπει την απλή παρακολούθηση.