ehdot

--------------------------------------------------- -----
Yleiset käyttöehdot ja asiakastiedot
--------------------------------- --- ---------------------


Sisällysluettelo
------------- ----- -
1. Soveltamisala
2. Sopimuksen tekeminen
3. Peruuttamisoikeus
4. Hinnat ja maksuehdot
5. Toimitus- ja toimitusehdot
6. Omistuksen säilyttäminen
7. Vikavastuu (takuu)
8. Sovellettava laki
9. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu


1) Soveltamisala
1.1 Näitä Mario Ziton yleisiä käyttöehtoja (jäljempänä "GTC") sovelletaan "Flinkers Sneakerilla" (jäljempänä "Myyjä"). kaikkiin tavaroiden toimitussopimuksiin, jotka kuluttaja tai yrittäjä (jäljempänä "asiakas") tekee myyjän kanssa koskien myyjän verkkokaupassa esittämiä tuotteita. Asiakkaan omien ehtojen sisällyttäminen on täten ristiriidassa, ellei toisin ole sovittu.
1.2 Kuluttaja näissä yleisissä ehdoissa on jokainen luonnollinen henkilö, joka tekee oikeustoimen tarkoituksiin, jotka eivät pääosin ole kaupallisia tai omaehtoisia. -työllistä ammatillista toimintaa voidaan lukea. Yrittäjä näissä ehdoissa on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai oikeuskelpoinen yhtiömies, joka oikeustoimia tehdessään toimii harjoittaessaan kaupallista tai itsenäistä ammatillista toimintaansa.

2) Johtopäätös. sopimus
2.1 Myyjän sisältämä Tuotekuvausten verkkokauppa ei ole myyjän kannalta sitova tarjous, vaan se mahdollistaa asiakkaan sitovan tarjouksen tekemisen.
2.2 Asiakas voi jättää tarjouksen käyttämällä myyjän verkkokauppaan integroitua verkkotilauslomaketta. Asetettuaan valitut tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja käytyään läpi sähköisen tilausprosessin, asiakas jättää ostoskorissa olevia tavaroita koskevan laillisesti sitovan sopimustarjouksen klikkaamalla tilausprosessin päättävää painiketta.
2.3 Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa,
- lähettämällä asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen tai tilausvahvistuksen tekstimuodossa (faksi tai sähköposti), jolloin ratkaisevaa on tilausvahvistuksen vastaanottaminen asiakkaalta, tai
​​- toimittamalla tilatut tavarat asiakkaalle, jolloin asiakkaan tavaran vastaanottaminen on ratkaisevaa, tai
- pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksensa jälkeen.
Jos on olemassa useita edellä mainituista vaihtoehdoista, sopimus tehdään sinä ajankohtana, jolloin jokin edellä mainituista vaihtoehdoista esiintyy ensimmäisenä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa asiakkaan tarjouksen lähettämisen jälkeen ja päättyy tarjouksen lähettämistä seuraavan viidennen päivän lopussa. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitun ajan kuluessa, katsotaan tämä tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakas ei ole enää sidottu hänen aieilmoituksensa.
2.4 Jos myyjän tarjoama maksutapa PayPal on valittu, maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à r.l kautta. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal"), PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full tai - jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä - ilman PayPal-tiliä suoritettavia maksuja koskevia ehtoja, jotka ovat nähtävissä osoitteessa https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Jos asiakas maksaa PayPalin tarjoamalla maksutavalla, joka voidaan valita verkkotilausprosessissa, myyjä ilmoittaa hyväksyvänsä asiakkaan tarjouksen jo silloin, kun asiakas napsauttaa tilausprosessin päättävää painiketta2.5 Tehtäessä tarjousta kautta Sopimuksen tekemisen jälkeen myyjä tallentaa sopimuksen tekstin myyjän verkkotilauslomakkeelle ja lähettää asiakkaalle tekstimuodossa (esim. sähköposti, faksi tai kirje) tilauksen lähettämisen jälkeen. Myyjä ei tarjoa sopimustekstiä nähtäväksi tämän jälkeen. Mikäli asiakas on luonut käyttäjätunnuksen myyjän verkkokauppaan ennen tilauksen lähettämistä, tilaustiedot arkistoidaan myyjän verkkosivuille ja asiakkaalla on niihin pääsy maksutta salasanasuojatun käyttäjätilinsä kautta antamalla vastaava kirjautumistiedot.
2.6 Ennen sitovan tilauksen tekemistä myyjän verkkotilauslomakkeen kautta asiakas voi tunnistaa mahdolliset syöttövirheet lukemalla huolellisesti näytöllä näkyvät tiedot. Tehokas tekninen keino syöttövirheiden parempaan tunnistamiseen voi olla selaimen suurennustoiminto, jonka avulla näytön näyttöä suurennetaan. Asiakas voi korjata syötteitään sähköisen tilausprosessin aikana käyttäen tavallisia näppäimistön ja hiiren toimintoja, kunnes hän napsauttaa tilausprosessin päättävän painikkeen.
2.7 Saksan ja englannin kielet ovat käytettävissä sopimuksen tekemiseen.
2.8 Tilausten käsittely ja yhteydenotto tapahtuu yleensä sähköpostin ja automaattisen tilausten käsittelyn kautta. Asiakkaan tulee varmistaa, että hänen tilauksen käsittelyä varten antamansa sähköpostiosoite on oikea, jotta myyjän lähettämät sähköpostit voidaan vastaanottaa tähän osoitteeseen. Erityisesti roskapostisuodattimia käyttäessään asiakkaan on varmistettava, että kaikki myyjän tai tilauksen käsittelyyn valtuutettujen kolmansien osapuolien lähettämät sähköpostit voidaan toimittaa.

3) Peruuttamisoikeus
3.1 Kuluttajat ovat periaatteessa oikeutettuja peruuttamisoikeuteen.
3.2 Lisätietoja peruuttamisoikeudesta löytyy myyjän peruutusehdoista.

4) Hinnat ja maksuehdot
4.1 Ellei myyjän sopimusehdoissa toisin mainita tuotteen kuvaus, nämä ovat Ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, jotka sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.
4.2 Asiakkaalle ilmoitetaan maksuvaihtoehdoista myyjän verkkokaupassa.
4.3 Jos ennakkomaksusta pankkisiirrolla on sovittu , maksu erääntyy välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhempää eräpäivää.
4.4 Jos valitset maksutavan "SOFORT", maksu käsitellään maksupalveluntarjoajan SOFORT GmbH, Theresienhöhe kautta. 12, 80339 München (jäljempänä "SOFORT"). Voidakseen maksaa laskun summan "SOFORTin" kautta, asiakkaalla tulee olla aktivoitu verkkopankkitili "SOFORTiin" osallistumista varten, hänen tulee tunnistautua vastaavasti maksuprosessin aikana ja vahvistaa maksutoimeksianto "SOFORTille". Maksutapahtuman suorittaa välittömästi sen jälkeen "SOFORT" ja asiakkaan pankkitiliä veloitetaan. Asiakas voi hakea tarkempia tietoja "SOFORT"-maksutavasta Internetistä osoitteesta https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Jos maksutapa tarjotaan " Shopify Payments" -maksupalvelu on valittu maksujen käsittelyä maksupalveluntarjoajan Stripe Payments Europe Ltd:n kautta., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe") Shopify Paymentsin kautta tarjotut yksittäiset maksutavat ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa. Stripe voi käyttää maksujen käsittelyyn muita maksupalveluita, joihin voi liittyä erityisiä maksuehtoja, joista asiakkaalle voidaan tiedottaa erikseen. Lisätietoja "Shopify Payments" -palvelusta on saatavilla Internetissä osoitteessa https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Jos maksutapa on SEPA-suoraveloitus, laskun summa on SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen kuin maksun ennakkotietojen määräaika on umpeutunut. Suoraveloitus peritään, kun tilattu tavara lähtee myyjän varastosta, mutta ei ennen kuin ennakkoilmoitusaika on umpeutunut. Ennakkotiedot ("Ennakkoilmoitus") ovat mitä tahansa viestintää (esim. lasku, vakuutus, sopimus) myyjältä asiakkaalle, joka ilmoittaa veloituksen SEPA-suoraveloituksella. Jos suoraveloitusta ei lunasteta tilin varojen riittämättömyyden tai virheellisten pankkitietojen vuoksi tai jos asiakas vastustaa veloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakkaan on maksettava asianomaiselle tilille aiheutuneet kulut. pankkiin, jos hän on tästä vastuussa.
4.7 Valittaessa maksutapoja "suoraveloitus ipaymentilla" tai "luottokortti ipaymentilla" maksu suoritetaan 1&1 Internet AG:n ipayment-maksujärjestelmän kautta, joka välittää asiakkaan maksun pyytää asianomaiselle maksupalveluntarjoajalle. Maksunkäsittelyyn sovelletaan kunkin maksupalveluntarjoajan yleisiä ehtoja, jotka asiakas voi ottaa huomioon ja jotka tulee hyväksyä osana sähköistä maksuprosessia. Maksutapoja "suoraveloitus ipaymentin kautta" tai "luottokortti ipaymentin kautta" sovelletaan sillä ehdolla, että asianomainen maksupalveluntarjoaja hyväksyy asiakkaan maksupyynnön.
4.8 Jos maksutavaksi valitaan suoraveloitus (suoraveloitus), laskun summa erääntyy välittömästi sopimuksen solmimisen yhteydessä. Suoraveloitusmaksutapa edellyttää Masterpayment LTD:n onnistuneen luottotarkastuksen, 483 Green Lanes, Lontoo, N13 4BS, Iso-Britannia ("Masterpayment"). Jos asiakas saa suoraveloituksen (suoraveloitus) luottokelpoisuuden tarkistamisen jälkeen, maksu käsitellään yhteistyössä net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 Munich ("net-m privatbank 1891 AG") kanssa, jolle myyjä siirtää maksuvaatimuksensa. Tässä tapauksessa net-m privatbank 1891 AG on peruuttamattomasti valtuutettu keräämään laskun summa asiakkaan määritetyltä tililtä. Luovutustapauksessa maksu voidaan suorittaa vain net-m privatbank 1891 AG:lle, jolla on velkaa vapauttava vaikutus. Suoraveloitus tapahtuu, kun tilatut tavarat lähtevät myyjän varastosta. Vaikka maksutavaksi valitaan suoraveloitus (suoraveloitus) Masterpaymentin kautta, myyjä on edelleen vastuussa asiakkaiden yleisistä tiedusteluista, kuten tavaroista, toimitusajasta, toimituksesta, palautuksista, reklamaatioista, peruutus- ja lähetysilmoituksista tai hyvityslaskuista.4.9 Valittaessa maksutapa "PayPal-suoraveloitus" PayPal siirtää laskun summan asiakkaan pankkitililtä myyjän puolesta SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen antamisen jälkeen, mutta ei ennen kuin ennakkotietojen määräaika on umpeutunut. Ennakkoilmoitus ("Ennakkoilmoitus") on mikä tahansa asiakkaalle lähetettävä viesti (esim. lasku, vakuutus, sopimus), joka ilmoittaa veloituksen SEPA-suoraveloituksella.Jos suoraveloitusta ei lunasteta tilin varojen riittämättömyyden tai virheellisten pankkitietojen vuoksi tai jos asiakas vastustaa veloitusta, vaikka hänellä ei ole siihen oikeutta, asiakkaan on maksettava asianomaiselle tilille aiheutuneet kulut. pankki, jos hän on vastuussa tästä
4.10 Jos valitset "Klarna"-maksupalvelun kautta tarjotun maksutavan, maksun käsittelee Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Tukholma, Ruotsi (jäljempänä " Klarna"). Lisätietoja ja Klarnan ehdot löytyvät myyjän maksutiedoista, jotka ovat nähtävillä seuraavasta Internet-osoitteesta:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Toimitus- ja toimitusehdot
5.1 Tavarat toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen, ellei toisin ole sovittu. Kaupan käsittelyssä ratkaiseva on myyjän tilauksen käsittelyssä ilmoitettu toimitusosoite.
5.2 Mikäli tavaran toimitus epäonnistuu asiakkaan vastuulla olevista syistä, asiakas vastaa myyjälle aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista. tulos. Tämä ei koske toimituskuluja, jos asiakas tosiasiallisesti käyttää peruuttamisoikeuttaan. Mikäli asiakas tehokkaasti käyttää peruuttamisoikeuttaan, palautuskuluihin sovelletaan myyjän peruutusehdoissa annettua määräystä.
5.3 Myyjän periminen ei ole logistisista syistä mahdollista.

6) Omistusoikeuden säilyttäminen
Jos myyjä tekee ennakkomaksun, hänellä on toimitetun tavaran omistusoikeus, kunnes kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

7) Virhevastuu (takuu)
7.1 Jos ostettu tavara on viallinen, sovelletaan lakisääteistä virhevastuuta.7.2 Tästä poikkeaminen koskee käytettyä tavaraa: Vikavaatimus on poissuljettu, jos virhe ilmenee vasta vuoden kuluttua tavaran toimituksesta. Vuoden sisällä tavaran toimituksesta ilmenevät viat voidaan vedota lakisääteisen vanhentumisajan kuluessa. Vastuuajan lyheneminen yhteen vuoteen ei kuitenkaan koske
- tavaroita, joita on käytetty rakennuksessa tavanomaisen käyttötarkoituksensa mukaisesti ja jotka ovat aiheuttaneet sen virheen,
- vahingonkorvaus- ja korvausvaatimuksia. Asiakkaalle aiheutuvat kulut, ja
- mikäli myyjä on vilpillisesti salannut virheen.
7.3 Asiakasta pyydetään reklamoimaan toimittajalle toimitetusta tavarasta, jossa on ilmeisiä kuljetusvaurioita, ja ilmoittamaan tästä myyjälle. Jos asiakas ei noudata vaatimuksia, tällä ei ole mitään vaikutusta hänen lakisääteisiin tai sopimukseen perustuviin virhevaatimuksiin.

8) Sovellettava laki
Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kaikkiin osapuolten välisiin oikeussuhteisiin. , lukuun ottamatta kansainvälistä myyntiä irtainta tavaraa koskevia lakeja. Kuluttajiin tämä lainvalinta koskee vain, jos myönnettyä suojaa ei peruuteta sen valtion lain pakottavilla säännöksillä, jossa kuluttajan asuinpaikka on.

9) Vaihtoehtoinen riidanratkaisu
9.1 EU Komissio tarjoaa foorumin online-riitojenratkaisuun Internetissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä online-myynti- tai palvelusopimuksista, joissa kuluttaja on osallisena, aiheutuvien riitojen tuomioistuinten ulkopuolinen ratkaiseminen.
9.2 Myyjä ei ole velvollinen eikä halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajan välimieslautakunnassa.