Cosaint sonraí

-------------------
Polasaí Príobháideachta
------------------


1) Eolas faoi bhailiú sonraí pearsanta agus sonraí teagmhála an té atá freagrach
1.1 Tá áthas orainn go bhfuil tú ag tabhairt cuairte ar ár suíomh Gréasáin agus gabhaimid buíochas leat as do spéis ann. Sna nithe seo a leanas cuirimid ar an eolas tú faoi láimhseáil do shonraí pearsanta agus ár suíomh Gréasáin á úsáid againn. Is ionann sonraí pearsanta agus na sonraí go léir lenar féidir tú a aithint go pearsanta.
1.2 Is é an duine atá freagrach as próiseáil sonraí ar an suíomh Gréasáin seo de réir bhrí an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) ná Flinkers Sneaker, Mario Zito, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, an Ghearmáin, ríomhphost: info@flinkerssneaker.com. Is é an duine atá freagrach as próiseáil sonraí pearsanta an duine nádúrtha nó dlítheanach a chinneann, ina aonar nó i gcomhpháirt le daoine eile, na críocha agus na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil.

1.3 Ar chúiseanna slándála agus chun tarchur sonraí pearsanta agus ábhair rúnda eile a chosaint (m.sh. orduithe nó fiosrúcháin chuig an duine atá freagrach), úsáideann an suíomh Gréasáin seo SSL nó Criptiú TLS. Is féidir leat nasc criptithe a aithint le teaghrán na gcarachtar "https://" agus an tsiombail ghlais i líne do bhrabhsálaí.

2) Bailiú sonraí agus cuairt á tabhairt ar ár suíomh Gréasáin
Agus ár suíomh Gréasáin á úsáid againn chun críocha faisnéise amháin , i.e. nuair nach gcláraíonn tú nó mura gcuireann tú faisnéis ar fáil dúinn ar bhealach eile, ní bhailímid ach na sonraí a tharchuireann do bhrabhsálaí chuig ár bhfreastalaí ("comhaid loga freastalaí"). Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, bailímid na sonraí seo a leanas atá riachtanach go teicniúil chun an suíomh Gréasáin a thaispeáint duit:
- Ár suíomh Gréasáin ar tugadh cuairt air
- Dáta agus am ag an am rochtana
- Méid seolta Sonraí i mbearta
- Foinse/tagairt ónar tháinig tú go dtí an leathanach
- Brabhsálaí a úsáideadh
- Úsáideadh an córas oibriúcháin
- Úsáideadh an seoladh IP (más gá: i bhfoirm gan ainm)
Déantar an Phróiseáil de réir Airteagal 6 Alt 1 Litir f GDPR ar bhonn ár leas dlisteanach maidir le cobhsaíocht agus feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a fheabhsú. Ní thabharfar na sonraí ar aghaidh ná ní úsáidfear iad ar aon bhealach eile. Coimeádaimid an ceart, áfach, comhaid logála an fhreastalaí a sheiceáil ina dhiaidh sin má tá tásca nithiúla ann maidir le húsáid mhídhleathach.

3) Óstáil
Óstáil le Shopify
Úsáidimid córas siopa an tsoláthraí seirbhíse Shopify International Limited , Foirgnimh Victoria, 2ú Urlár, 1-2 Bóthar Haddington, Baile Átha Cliath 4, D04 XN32, Éire ("Shopify") chun an siopa ar líne a óstáil agus a thaispeáint ar bhonn próiseála ar ár son. Déantar na sonraí go léir a bhailítear ar ár suíomh Gréasáin a phróiseáil ar fhreastalaithe Shopify. Mar chuid de na seirbhísí Shopify thuasluaite, féadfar sonraí a phróiseáil freisin mar chuid de phróiseáil bhreise thar ceann Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Ceanada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) ) Inc .or Shopify (USA) Inc. I gcás tarchur sonraí chuig Shopify Inc. i gCeanada, tá an leibhéal cuí cosanta sonraí ráthaithe ag cinneadh leordhóthanachta an Choimisiúin Eorpaigh. Tá tuilleadh faisnéise faoi chosaint sonraí Shopify ar fáil ar an suíomh Gréasáin seo a leanas: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ní dhéantar tuilleadh próiseála ar fhreastalaithe seachas iad siúd de Shopify a luaitear thuas ach thíos creat.

4) Fianáin
Chun cuairt a thabhairt ar ár suíomh Gréasáin tarraingteach agus chun úsáid feidhmeanna áirithe a chumasú, úsáidimid fianáin mar a thugtar orthu ar leathanaigh éagsúla. Comhaid bheaga téacs iad seo atá stóráilte ar do ghléas deiridh.Scriostar cuid de na fianáin a úsáidimid tar éis dheireadh an tseisiúin bhrabhsálaí, i.e. tar éis do bhrabhsálaí a dhúnadh (fianáin seisiúin mar a thugtar orthu). Fanann fianáin eile ar do ghléas deiridh agus cuireann siad ar chumas do bhrabhsálaí a aithint an chéad uair eile a thugann tú cuairt (fianáin mharthanacha mar a thugtar orthu). Má shocraítear fianáin, bailíonn agus próiseálann siad faisnéis úsáideora áirithe amhail sonraí brabhsálaí agus suímh chomh maith le luachanna seoltaí IP go pointe aonair. Scriostar fianáin marthanacha go huathoibríoch tar éis tréimhse sonraithe, a d’fhéadfadh a bheith éagsúil ag brath ar an bhfianán. Is féidir leat a fháil amach cé chomh fada agus a stóráiltear gach fianán san fhorbhreathnú ar na socruithe fianán i do bhrabhsálaí gréasáin.
I gcásanna áirithe, baintear úsáid as fianáin chun an próiseas ordaithe a shimpliú trí shocruithe a stóráil (m.sh. ag cuimhneamh ar an ábhar atá ar thralaí siopadóireachta fíorúil le haghaidh cuairt níos déanaí ar an suíomh). Má dhéantar sonraí pearsanta a phróiseáil freisin ag fianáin aonair a úsáideann muid, déantar an phróiseáil i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(b) GDPR chun an conradh a fhorghníomhú, i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(a) GDPR i. an teagmhas gur tugadh toiliú nó de réir Airteagal 6 (1) (f) an GDPR chun ár leasanna dlisteanacha a chosaint i bhfeidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin is fearr agus is féidir an chuairt ar an suíomh a dhearadh atá áisiúil don chustaiméir.
Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas gur féidir leat úsáid a bhaint as an eolas maidir le socrú na bhfianán agus gur féidir leat cinneadh a dhéanamh ina n-aonar cé acu a nglacfaidh tú leo nó nach nglacfaidh tú le fianáin i gcásanna áirithe nó go ginearálta. Tá difríocht idir gach brabhsálaí sa chaoi a mbainistíonn sé socruithe fianán. Déantar cur síos air seo i roghchlár cabhrach gach brabhsálaí, a mhíníonn conas is féidir leat do shocruithe fianán a athrú. Is féidir leat iad seo a aimsiú don bhrabhsálaí faoi seach faoi na naisc seo a leanas:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- fianáin
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support. google .com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Tabhair faoi deara, le do thoil, mura nglacfar le fianáin, d'fhéadfadh feidhmiúlacht ár suíomh Gréasáin a bheith i gceist le do thoil. srianta.

5) Teagmháil
Nuair a dhéantar teagmháil linn (m.sh. trí fhoirm teagmhála nó trí ríomhphost), bailítear sonraí pearsanta. Is féidir na sonraí a bhailítear i gcás foirm teagmhála a fheiceáil ón bhfoirm teagmhála faoi seach. Déantar na sonraí seo a stóráil agus a úsáid go heisiach chun d’iarratas a fhreagairt nó chun teagmháil agus an riarachán teicniúil gaolmhar a bhunú. Is é an bunús dlí le próiseáil na sonraí seo ná ár leas dlisteanach maidir le d’iarratas a fhreagairt i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(f) GDPR. Má tá do theagmhálaí dírithe ar chonradh a thabhairt i gcrích, is é Airteagal 6 (1) (b) GDPR an bunús dlí breise le haghaidh próiseála. Scriosfar do shonraí nuair a bheidh d’iarratas próiseáilte. Is é seo an cás más féidir tátal a bhaint as na himthosca go bhfuil soiléiriú deiridh déanta ar na fíricí atá i gceist agus ar choinníoll nach bhfuil aon oibleagáidí stórála dlíthiúla dá mhalairt.

6) Próiseáil sonraí agus cuntas custaiméara á oscailt agus le haghaidh próiseáil conartha
De réir Airteagal 6 Alt 1 lit. b GDPR, leanfar ag bailiú agus ag próiseáil sonraí pearsanta má chuireann tú ar fáil dúinn é chun conradh a fhorghníomhú nó chun cuntas custaiméara a oscailt. Is féidir na sonraí a bhailítear a fheiceáil ó na foirmeacha ionchuir faoi seach. Is féidir do chuntas custaiméara a scriosadh am ar bith agus is féidir é a dhéanamh trí theachtaireacht a sheoladh chuig an méid thuasStórálaimid agus úsáidimid na sonraí a sholáthraíonn tú chun an conradh a phróiseáil. Tar éis don chonradh a bheith curtha i gcrích nó do chuntas custaiméara a bheith scriosta, cuirfear bac ar do shonraí maidir le tréimhsí coinneála faoin dlí cánach agus tráchtála agus scriosfar iad tar éis na tréimhsí sin dul in éag, ach amháin má thoiligh tú go sainráite le húsáid bhreise a bhaint as do shonraí nó má tá. forchoimeádtar an ceart chun tuilleadh úsáide sonraí a cheadaítear faoin dlí ar ár gcuid

7) Próiseáil sonraí le haghaidh próiseáil ordaithe
7.1 Chun d'ordú a phróiseáil, oibrímid le chéile leis na soláthraithe seirbhíse seo a leanas, a thacaíonn linn go hiomlán nó go páirteach i gcur chun feidhme conarthaí i gcrích. Tarchuirtear sonraí pearsanta áirithe chuig na soláthraithe seirbhíse seo de réir na faisnéise seo a leanas.
Cuirfear na sonraí pearsanta a bhailímid ar aghaidh chuig an gcuideachta iompair arna coimisiúnú leis an seachadadh mar chuid de phróiseáil an chonartha, a mhéid is gá sin do seachadadh na n-earraí. Cuirimid do shonraí íocaíochta ar aghaidh chuig an institiúid chreidmheasa coimisiúnaithe mar chuid den phróiseas íocaíochta, ar choinníoll go bhfuil sé seo riachtanach don phróiseas íocaíochta. Má úsáidtear soláthraithe seirbhíse íocaíochta, cuirfimid é seo in iúl duit go sainráite thíos. Is é an bunús dlí le haistriú sonraí ná Airteagal 6 Alt 1 Litir b GDPR.
7.2 D'fhonn ár n-oibleagáidí conarthacha i leith ár gcustaiméirí a chomhlíonadh, oibrímid le comhpháirtithe loingseoireachta seachtracha. Cuirimid d'ainm agus do sheoladh seachadta agus, más gá don seachadadh, d'uimhir theileafóin ar aghaidh chuig comhpháirtí loingseoireachta a roghnaíonn muid go heisiach chun na hearraí a sheachadadh, Airteagal 6(1)(b) GDPR
7.3 Úsáid soláthraithe seirbhíse íocaíochta
- giropay
Agus iad ag íoc trí "giropay", déantar an íocaíocht a phróiseáil ag giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, a gcuirimid an fhaisnéis a sholáthair tú ar aghaidh chucu le linn an ordaithe próiseas mar aon leis an eolas faoi d'ordú. Cuirfear do shonraí ar aghaidh i gcomhréir le hAirteagal 6 Alt 1 Litir b GDPR chun críche próiseála íocaíochta amháin agus a mhéid is gá chuige sin amháin. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi rialacháin um chosaint sonraí giropay GmbH ag an seoladh Idirlín seo a leanas: https://www.giropay.de/srechtales/datenschutzerklaerung
- Klarna
Nuair a roghnaíonn tú íocaíocht Klarna seirbhíse, an phróiseáil Íocaíocht trí Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stócólm, an tSualainn ("Klarna" anseo feasta). Chun gur féidir an íocaíocht a phróiseáil, beidh do shonraí pearsanta (céadainm agus sloinne, sráid, uimhir tí, cód poist, cathair, inscne, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin agus seoladh IP) chomh maith le sonraí a bhaineann leis an ordú. a bhailítear (m.sh. méid an tsonraisc, ítim, cineál seachadta) chuig Klarna chun críche seiceálacha aitheantais agus creidmheasachta, ar choinníoll gur thoiligh tú go sainráite leis seo i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(a) GDPR mar chuid den phróiseas ordaithe . Is féidir leat a fheiceáil anseo cé na gníomhaireachtaí creidmheasa ar féidir do shonraí a chur ar aghaidh chuig:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agenciesIs féidir luachanna dóchúlachta (scórluachanna mar a thugtar orthu) a bheith sa tuarascáil chreidmheasa. Chomh fada agus a chuirtear scórluachanna san áireamh i dtoradh na tuarascála creidmheasa, tá siad bunaithe ar phróiseas matamaitice-staitistice a aithnítear go heolaíoch. I measc rudaí eile, ach ní go heisiach, cuirtear sonraí seolta san áireamh agus na scórluachanna á ríomh. Úsáideann Klarna an fhaisnéis a fuarthas faoin dóchúlacht staitistiúil maidir le neamhíocaíocht le haghaidh cinneadh cothrom maidir le bunú, cur chun feidhme nó foirceannadh an chaidrimh chonarthaigh.
Is féidir leat do thoiliú a chúlghairm am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach as próiseáil sonraí nó chuig Klarna. Mar sin féin, d'fhéadfadh Klarna a bheith i dteideal do shonraí pearsanta a phróiseáil má tá sé seo riachtanach chun íocaíocht chonarthach a phróiseáil.
Stórálfar do shonraí pearsanta in Comhlíonadh na rialachán cosanta sonraí is infheidhme agus i gcomhréir leis an bhfaisnéis i rialacháin um chosaint sonraí Klarna d’ábhair sonraí atá bunaithe sa Ghearmáin https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ dlíthiúil/terms/0/de_de/príobháideachas
nó le haghaidh ábhar sonraí atá bunaithe san Ostair https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Máistiríocaíocht
Más rud é roghnaíonn tú na modhanna íocaíochta "dochar díreach (dochar díreach)" agus/nó "seachadadh ar chuntas" agus/nó "fruilcheannach" trí Mháistiríocaíocht, iarrfar ort do shonraí pearsanta a chur isteach (céadainm agus sloinne, sráid, uimhir tí , cód zip, cathair, dáta breithe) le linn an phróisis ordaithe , seoladh r-phoist, uimhir theileafóin agus, i gcás dochar díreach, sonraí an chuntais sonraithe). D'fhonn ár leas dlisteanach a chosaint maidir le sócmhainneacht ár gcustaiméirí a chinneadh, aistrímid na sonraí seo chuig Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londain, N13 4BS, an Bhreatain Mhór ("Príomhíocaíocht") ar aghaidh. Ar bhonn na sonraí pearsanta a sholáthraíonn tú agus sonraí eile (amhail tralaí siopadóireachta, méid sonraisc, stair orduithe, stair íocaíochta), seiceálann Máistiríocaíocht an féidir an rogha íocaíochta a roghnaigh tú a dheonú maidir le rioscaí íocaíochta agus/nó drochfhiacha. . I dteannta le critéir inmheánacha Mháistiríocaíochta i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(f) GDPR, is féidir faisnéis aitheantais agus creidmheasacht ó na gníomhaireachtaí creidmheasa seo a leanas a chur san áireamh freisin don chinneadh i gcomhthéacs an athbhreithnithe iarratais:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Teil.: +49 (0)2131-109-501, facs: -557
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, teach 12, 22763 Hamburg, Teil.: +49 (0)40-89803-0, facs : -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Teil.: +49 (0)611-9278-0, Facs: -109
Féadfaidh luachanna dóchúlachta (Scórluachanna mar a thugtar orthu) a bheith sa tuarascáil chreidmheasa. Chomh fada agus a chuirtear scórluachanna san áireamh i dtoradh na tuarascála creidmheasa, tá siad bunaithe ar phróiseas matamaitice-staitistice a aithnítear go heolaíoch. I measc rudaí eile, ach ní go heisiach, tá sonraí seolta san áireamh agus na scórluachanna á ríomh.
Is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála seo ar do shonraí am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig an duine atá freagrach as próiseáil sonraí nó chuig Máistiríocaíocht. Mar sin féin, d'fhéadfadh go mbeadh Máistiríocaíocht i dteideal do shonraí pearsanta a phróiseáil má tá sé seo riachtanach chun íocaíocht chonarthach a phróiseáil.
- Paypal
Agus tú ag íoc trí PayPal, cárta creidmheasa trí PayPal, dochar díreach trí PayPal nó - má thairgtear é - " Ceannach ar Sonrasc" nó "íocaíocht tráthchoda" trí PayPal, cuirimid do shonraí íocaíochta ar aghaidh chuig PayPal (Eoraip) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucsamburg ("PayPal" anseo feasta), a thuilleadh. Déantar an t-aistriú i gcomhréir le hAirteagal 6 Alt 1 Litir b GDPR agus a mhéid is gá sin amháin chun íocaíocht a phróiseáil.
Forchoimeádann PayPal an ceart modhanna íocaíochta cárta creidmheasa a úsáid trí PayPal, dochar díreach trí PayPal nó - má thairgtear é - "Ceannaigh ar sonrasc" nó "íocaíocht tráthchoda" trí PayPal sula ndéantar seiceáil creidmheasa. Chun na críche sin, féadfar do shonraí íocaíochta a chur ar aghaidh chuig gníomhaireachtaí creidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(f) GDPR ar bhonn leas dlisteanach PayPal maidir le do shócmhainneacht a chinneadh.Úsáideann PayPal toradh an tseiceáil chreidmheasa maidir le dóchúlacht staitistiúil neamhíocaíochta chun a chinneadh an soláthrófar an modh íocaíochta faoi seach Féadfaidh luachanna dóchúlachta (scórluachanna mar a thugtar orthu) a bheith sa tuarascáil chreidmheasa. Chomh fada agus a chuirtear scórluachanna san áireamh i dtoradh na tuarascála creidmheasa, tá siad bunaithe ar phróiseas matamaitice-staitistice a aithnítear go heolaíoch. I measc rudaí eile, ach ní go heisiach, cuirtear sonraí seolta san áireamh agus na scórluachanna á ríomh. Tá tuilleadh faisnéise cosanta sonraí, lena n-áirítear faisnéis faoi na gníomhaireachtaí creidmheasa a úsáideadh, le fáil i ndearbhú cosanta sonraí PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie Is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála seo ar do shonraí am ar bith trí theachtaireacht a sheoladh chuig PayPal. D'fhéadfadh go mbeadh PayPal fós i dteideal do shonraí pearsanta a phróiseáil má tá sé seo riachtanach chun íocaíocht chonarthach a phróiseáil.
- SOFORT
Má roghnaíonn tú an modh íocaíochta "SOFORT", déanfar an íocaíocht a phróiseáil tríd an soláthraí seirbhíse íocaíochta SOFORT GmbH , Theresienhöhe 12, 80339 München, an Ghearmáin ("SOFORT" anseo feasta), dá gcuirimid ar aghaidh an fhaisnéis a chuir tú ar fáil le linn an phróisis ordaithe mar aon leis an bhfaisnéis faoi d'ordú i gcomhréir le hAirteagal 6(1)(b) GDPR. Tá Sofort GmbH ina chuid de Ghrúpa Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stócólm, an tSualainn). Ní dhéanfar do shonraí a chur ar aghaidh ach amháin chun críche próiseáil íocaíochta leis an soláthraí seirbhíse íocaíochta SOFORT agus a mhéid is gá chuige sin amháin. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi rialacháin um chosaint sonraí SOFORT ag an seoladh Idirlín seo a leanas: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Úsáid luachála agus séala de grafaic cheadaithe
Giuirléid Provenexpert
Ar ár suíomh Gréasáin úsáidimid an séala Provenexpert, giuirléid ó Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin ("Provenexpert"). Nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, déantar ábhar dinimiciúil (rátáil reatha an tsiopa, teastas, etc.) a luchtú isteach sa ghiuirléid ó fhreastalaithe Provenexpert. Is féidir faisnéis faoin suíomh Gréasáin ar thug tú cuairt air roimhe seo, dáta agus am na haisghabhála, an méid sonraí a aistríodh, an cineál brabhsálaí a úsáideadh, an córas oibriúcháin atá in úsáid agat agus an soláthraí iarrthach (sonraí an atreoraithe) a tharchur chuig na freastalaithe Provenexpert. Má chuimsíonn sé seo sonraí pearsanta freisin, déantar an phróiseáil ar bhonn ár leas dlisteanach sáraitheach in ár dtairiscint a bharrfheabhsú de réir Airteagal 6 Alt 1 f DSGVO.
Is féidir leat tuilleadh faisnéise ar chosaint sonraí a fháil ag Provenexpert faoi: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbedingungen/

9) Cearta an duine is ábhar do na sonraí
9.1 Deonaíonn an dlí cosanta sonraí is infheidhme cearta cuimsitheacha d’ábhar sonraí duit (faisnéis agus cearta idirghabhála), a gcuirfimid tú ar an eolas fúthu thíos:
- An ceart chun faisnéise de réir Airteagal 15 GDPR: Go háirithe, tá sé de cheart agat faisnéis a fháil faoi do shonraí pearsanta arna bpróiseáil againn, na críocha próiseála , na catagóirí sonraí pearsanta arna bpróiseáil, na faighteoirí nó na Catagóirí faighteoirí dá nochtfar do shonraí, an tréimhse stórála atá beartaithe nó d Na critéir chun an tréimhse stórála a chinneadh, ceart a bheith ann chun ceartú, scriosadh, srianadh próiseála, agóid i gcoinne próiseála, gearán chuig údarás maoirseachta, tionscnamh do shonraí murar bhailigh sinne uait iad, go bhfuil cinnteoireacht uathoibrithe lena n-áirítear próifíliú agusFaisnéis bhríoch faoin loighic atá i gceist agus raon feidhme agus éifeachtaí beartaithe na próiseála sin ort, chomh maith le do cheart chun faisnéise faoi na ráthaíochtaí de réir Airteagal 46 GDPR má chuirtear do shonraí ar aghaidh chuig tríú tíortha;
- An ceart chun ceartúcháin de réir Airteagal 16 GDPR: Tá sé de cheart agat sonraí míchearta a bhaineann leat a cheartú láithreach agus/nó do shonraí neamhiomlána atá stóráilte againn a chomhlánú;
- An ceart chun scriosta de réir Airteagal 17 GDPR: Tá an ceart agat do shonraí pearsanta a scriosadh má éilíonn sé ceanglais Airteagal 17 Alt 1 GDPR. Níl an ceart sin ann, áfach, go háirithe má tá gá leis an bpróiseáil chun an ceart chun saoirse tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fheidhmiú, chun oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh, ar mhaithe le leas an phobail nó chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint;
- An ceart chun Srian a chur le próiseáil de réir Airteagal 18 GDPR: Tá sé de cheart agat srian a chur le próiseáil do shonraí pearsanta a iarraidh fad is a dhéantar seiceáil ar chruinneas do shonraí, a bhfuil tú agóid ina leith, má dhiúltaíonn tú do chuid sonraí a scriosadh. sonraí mar gheall ar phróiseáil sonraí neamh-inghlactha agus ina ionad sin srian a chur le próiseáil Iarratas ar do shonraí má theastaíonn do shonraí uait chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint tar éis nach bhfuil na sonraí seo ag teastáil uainn a thuilleadh tar éis an cuspóir a bhaint amach nó má tá agóid curtha isteach agat ar chúiseanna do chás ar leith, chomh fada agus nach bhfuil sé soiléir fós an bhfuil muid má bhíonn cúiseanna dlisteanacha i réim;
- An ceart chun faisnéise de réir Airteagal 19 DSGVO: Má dhearbhaigh tú an ceart chun próiseáil a cheartú, a scriosadh nó a shrianadh i gcoinne an duine atá freagrach, tá sé de dhualgas ar an duine atá freagrach gach faighteoir a nochtadh dó/di. cuireadh na sonraí pearsanta a bhaineann leat a nochtadh ar an eolas maidir leis an gceartú seo nó scriosadh na sonraí nó an srian ar phróiseáil, ach amháin má tá sé dodhéanta nó má tá iarracht dhíréireach i gceist leis. Tá sé de cheart agat a bheith curtha ar an eolas faoi na faighteoirí seo.
- An ceart chun iniomparthacht sonraí de réir Airteagal 20 GDPR: Tá sé de cheart agat do shonraí pearsanta a sholáthair tú dúinn ar bhealach struchtúrtha, coiteann agus inléite ag meaisín. formáid nó tarchur a iarraidh chuig duine eile atá freagrach, a mhéid atá sé sin indéanta go teicniúil;
- An ceart chun toiliú arna dheonú a chúlghairm i gcomhréir le hAirteagal 7 Alt 3 GDPR: Tá sé de cheart agat do thoiliú le próiseáil sonraí a chúlghairm tráth ar bith a chúlghairm le héifeacht don todhchaí. I gcás cúlghairme, scriosfaimid na sonraí lena mbaineann láithreach, murar féidir tuilleadh próiseála a bhunú ar bhunús dlí le próiseáil gan toiliú. Ní dhéanann cúlghairm an toilithe difear do dhlíthiúlacht na próiseála a dhéantar ar bhonn an toilithe suas go dtí tráth na cúlghairme;
- An ceart chun gearán a dhéanamh de bhun Airteagal 77 GDPR: Má chreideann tú go bhfuil do phróiseáil phearsanta á déanamh agat; sáraíonn sonraí an GDPR, tá an ceart agat - gan dochar d’aon leigheas riaracháin nó breithiúnach eile - gearán a dhéanamh le húdarás maoirseachta, go háirithe i mballstát do ghnáthchónaithe, d’áit oibre nó áit an sárú líomhnaithe.

9.2. An ceart chun agóide Má phróiseálaimid do shonraí pearsanta mar chuid de chomhardú leasanna ar bhonn ár leas dlisteanach sáraitheach, tá sé de cheart agat ag am ar bith agóid a dhéanamh i gcoinne na próiseála seo le héifeacht don todhchaí ar chúiseanna a eascraíonn as do cás ar leith Má fheidhmíonn tú do cheart chun agóide, stopfaimid le próiseáil na sonraí lena mbaineann. coimeádaimid an ceart, áfach, leanúint ar aghaidh leis an bpróiseáil más féidir linn forais dhlisteanacha láidre a léiriú le próiseáil a sháraíonn do leasanna, cearta bunúsacha agus saoirsí, nó má fheidhmíonn an phróiseáil chun éilimh dhlíthiúla a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint.
Beidh do shonraí pearsanta ann. próiseáilte againne Chun fógraíocht dhíreach a oibriú, tá sé de cheart agat agóid a dhéanamh ag am ar bith i gcoinne phróiseáil do shonraí pearsanta chun críche na fógraíochta sin. Féadfaidh tú an agóid a fheidhmiú mar a thuairiscítear thuas. Má fheidhmíonn tú do cheart chun agóide, stopfaimid ag próiseáil na sonraí lena mbaineann chun críocha fógraíochta dírí.

10) Fad stórála sonraí pearsanta
Tá an ré stórála sonraí pearsanta bunaithe ar an dlí faoi seach. bhonn, an cuspóir próiseála agus - más ábhartha - bunaithe sa bhreis ar an tréimhse choinneála reachtúil faoi seach (m.sh. tréimhsí coinneála tráchtála agus cánach).
Nuair a phróiseáiltear sonraí pearsanta ar bhonn toilithe sainráite i gcomhréir le hAirteagal 6 Alt 1 lit. , go dtí go ndéanfaidh an duine is ábhar do na sonraí a thoiliú a chúlghairm.
Má tá tréimhsí coinneála reachtúla ann do shonraí a phróiseáiltear mar chuid d’idirbhearta dlíthiúla nó d’oibleagáidí atá cosúil le hidirbhearta dlíthiúla ar bhonn Airteagal 6(1)(b) GDPR, na sonraí seo a stóráiltear go rialta tar éis do na tréimhsí coinneála a bheith caite scriosta mura bhfuil siad ar fáil a thuilleadh éilítear comhlíonadh an chonartha nó tionscnamh conartha agus/nó níl aon leas dlisteanach againn i tuilleadh stórála.
Agus sonraí pearsanta á bpróiseáil ar bhonn Airteagal 6 Alt 1 Litir f GDPR, stóráiltear na sonraí seo go dtí na sonraí faoi ​​réir Feidhmíonn an ceart chun agóid a dhéanamh de réir Airteagal 21 Alt 1 GDPR, murar féidir linn forais dhlisteanacha láidre a léiriú le próiseáil is mó ná leasanna, cearta agus saoirsí an duine is ábhar do na sonraí, nó má fhónann an phróiseáil chun dlí a dhearbhú, a fheidhmiú nó a chosaint.
Nuair a phróiseáiltear sonraí pearsanta chun críche fógraíochta dírí ar bhonn Airteagal 6(1)(f) GDPR, stóráiltear na sonraí sin go dtí go bhfeidhmíonn an t-ábhar sonraí a cheart nó a ceart chun agóid a dhéanamh faoi Airteagal 21(2). ) GDPR.
Mura luaitear a mhalairt san fhaisnéis eile sa ráiteas seo faoi chásanna próiseála sonracha, scriostar sonraí pearsanta stóráilte ar bhealach eile nuair nach mbíonn siad riachtanach a thuilleadh chun na críocha ar bailíodh nó ar próiseáladh iad ar bhealach eile.

.