Uvjeti

-------------------------------------------------- -----
Opći uvjeti s informacijama o kupcima
-------------------------------- --- --------------------


Sadržaj
------------ ----- -
1. Opseg
2. Sklapanje ugovora
3. Pravo na odustanak
4. Cijene i uvjeti plaćanja
5. Uvjeti isporuke i otpreme
6. Zadržavanje vlasništva
7. Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
8. Mjerodavno pravo
9. Alternativno rješavanje sporova


1) Opseg
1.1 Primjenjuju se ovi Opći uvjeti (u daljnjem tekstu "OU") Maria Zita, koji trguje pod "Flinkers Tenisice" (u daljnjem tekstu "Prodavatelj") na sve ugovore o isporuci robe koje potrošač ili poduzetnik (u daljnjem tekstu: kupac) sklopi s prodavateljem u vezi s robom koju prodavatelj predstavlja u svojoj internetskoj trgovini. Uključivanje kupčevih vlastitih odredbi i uvjeta ovime je kontradiktorno, osim ako nije drugačije dogovoreno.
1.2 Potrošač u smislu ovih Općih uvjeta je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje nisu pretežno komercijalne niti vlastite. - može se pripisati zaposlena profesionalna aktivnost. Poduzetnik u smislu ovih uvjeta je fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.

2) Zaključak ugovora
2.1 Online trgovina Opisi proizvoda koje sadrži prodavatelj ne predstavljaju obvezujuće ponude od strane prodavatelja, već služe da kupcu omoguće da podnese obvezujuću ponudu.
2.2 Kupac može dostaviti ponudu korištenjem online narudžbenice integrirane u online trgovinu prodavatelja. Nakon stavljanja odabrane robe u virtualnu košaricu i prolaska kroz elektronički proces naručivanja, kupac daje pravno obvezujuću ugovornu ponudu u pogledu robe koja se nalazi u košarici klikom na gumb kojim se završava proces naručivanja.
2.3 Prodavatelj može prihvatiti ponudu kupca u roku od pet dana,
- slanjem kupcu pisane potvrde narudžbe ili potvrde narudžbe u tekstualnom obliku (faksom ili e-poštom), pri čemu je odlučujući primitak potvrde narudžbe od strane kupca, ili
​​- isporukom naručene robe kupcu, pri čemu je odlučujući primitak robe od strane kupca, ili
- traženjem plaćanja od kupca nakon što je izvršio narudžbu.
Ako postoji više od gore navedenih alternativa, ugovor je sklopljen u trenutku kada se jedna od gore navedenih alternativa prva pojavi. Rok za prihvaćanje ponude počinje teći dan nakon što je kupac poslao ponudu i završava istekom petog dana od dana slanja ponude. Ako prodavatelj ne prihvati kupčevu ponudu u gore navedenom roku, to se smatra odbijanjem ponude s posljedicom da kupac više nije vezan svojom izjavom namjere.
2.4 Ako je način plaćanja ponuđen od strane PayPal je odabran, plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluge plaćanja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), u skladu s PayPal uvjetima korištenja, dostupnima na https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - podliježu uvjetima plaćanja bez PayPal računa, koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Ako kupac plaća koristeći način plaćanja koji nudi PayPal, a koji se može odabrati u procesu online naručivanja, prodavatelj već izjavljuje prihvaćanje ponude kupca u trenutku kada kupac klikne na gumb koji zaključuje proces naručivanja2.5 Prilikom podnošenja ponude putem Nakon sklapanja ugovora, tekst ugovora prodavatelj sprema na online narudžbenicu prodavatelja i šalje kupcu u tekstualnom obliku (npr. e-mail, faks ili pismo) nakon što je narudžba poslana. Prodavatelj ne čini tekst ugovora dostupnim izvan toga. Ako je kupac prije slanja narudžbe otvorio korisnički račun u internetskoj trgovini prodavatelja, podaci o narudžbi bit će arhivirani na web stranici prodavatelja i kupac im može besplatno pristupiti putem svog korisničkog računa zaštićenog lozinkom unosom odgovarajuće podatke za prijavu.
2.6 Prije podnošenja obvezujuće narudžbe putem online obrasca za narudžbu prodavatelja, kupac može identificirati moguće pogreške pri unosu pažljivim čitanjem informacija prikazanih na ekranu. Učinkovito tehničko sredstvo za bolje prepoznavanje pogrešaka pri unosu može biti funkcija povećanja preglednika pomoću koje se povećava prikaz na ekranu. Kupac može ispravljati svoje unose tijekom procesa elektroničke narudžbe koristeći uobičajene funkcije tipkovnice i miša sve dok ne klikne na gumb kojim se završava proces narudžbe.
2.7 Za sklapanje ugovora dostupni su njemački i engleski jezik.
2.8 Obrada narudžbe i kontakt obično se ostvaruju putem e-pošte i automatizirane obrade narudžbe. Kupac mora osigurati da je e-mail adresa koju je dao za obradu narudžbe ispravna kako bi se e-mailovi koje prodavatelj šalje mogli primati na tu adresu. Konkretno, pri korištenju SPAM filtara, kupac mora osigurati isporuku svih e-poruka koje je poslao prodavatelj ili treća strana ovlaštena za obradu narudžbe.

3) Pravo na povlačenje
3.1 Potrošači temeljno imaju pravo na povlačenje.
3.2 Dodatne informacije o pravu na povlačenje mogu se pronaći u prodavateljevoj politici otkazivanja.

4) Cijene i uvjeti plaćanja
4.1 Osim ako nije drugačije navedeno u prodavateljevim opis proizvoda, ovo su Navedene cijene ukupne su cijene koje uključuju zakonski porez na promet. Svi dodatni troškovi dostave i dostave navedeni su zasebno u opisu dotičnog proizvoda.
4.2 Kupac će biti obaviješten o mogućnostima plaćanja u online trgovini prodavatelja.
4.3 Ako je dogovoreno plaćanje unaprijed putem bankovnog prijenosa , plaćanje dospijeva odmah nakon sklapanja ugovora, osim ako su strane dogovorile kasniji datum dospijeća.
4.4 Ako odaberete način plaćanja "SOFORT", plaćanje će biti obrađeno putem pružatelja usluga plaćanja SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (u daljnjem tekstu "SOFORT"). Kako bi mogao platiti iznos računa putem "SOFORT-a", kupac mora imati aktiviran račun za online bankarstvo za sudjelovanje u "SOFORT-u", identificirati se u skladu s tim u procesu plaćanja i potvrditi nalog za plaćanje "SOFORT-u". Odmah nakon toga "SOFORT" provodi platni promet i tereti bankovni račun kupca. Kupac može pozvati detaljnije informacije o načinu plaćanja "SOFORT" na internetu na https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Ako je način plaćanja ponuđen putem " Shopify Payments" usluga plaćanja odabrana je za obradu plaćanja putem pružatelja usluge plaćanja Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu "Stripe") Pojedinačni načini plaćanja koji se nude putem Shopify plaćanja priopćuju se kupcu u prodavačevoj internetskoj trgovini. Za obradu plaćanja Stripe može koristiti druge usluge plaćanja za koje se mogu primijeniti posebni uvjeti plaćanja, o čemu kupac može biti posebno obaviješten. Dodatne informacije o "Shopify Payments" dostupne su na internetu na https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Ako je način plaćanja SEPA izravno zaduženje, iznos računa je nakon izdanog SEPA naloga za izravno terećenje, ali ne prije isteka roka za predujmove o plaćanju. Direktno terećenje se naplaćuje kada naručena roba napusti skladište prodavatelja, ali ne prije isteka roka za prethodnu informaciju. Prethodne informacije ("Pre-obavijest") svaka je komunikacija (npr. faktura, polica, ugovor) od prodavatelja kupcu koja najavljuje terećenje korištenjem SEPA izravnog terećenja. Ako se izravno terećenje ne iskoristi zbog nedostatnih sredstava na računu ili zato što su dostavljeni netočni bankovni podaci, ili ako se korisnik protivi terećenju iako na to nema pravo, korisnik mora snositi naknade nastale zbog dotičnog banka ako je za to odgovorna.
4.7 Prilikom odabira načina plaćanja "izravno terećenje putem ipaymenta" ili "kreditnom karticom putem ipaymenta", plaćanje se obrađuje putem ipayment platnog sustava 1&1 Internet AG, koji prosljeđuje plaćanje kupca zahtjev dotičnom pružatelju usluga plaćanja. Za obradu plaćanja primjenjuju se opći uvjeti dotičnog pružatelja usluga plaćanja, koje kupac može uzeti u obzir i mora prihvatiti kao dio procesa elektroničkog plaćanja. Metode plaćanja "izravno terećenje putem ipaymenta" ili "kreditna kartica putem ipaymenta" podliježu uvjetu da dotični pružatelj usluga plaćanja prihvati zahtjev za plaćanje kupca.
4.8 Ako je odabran način plaćanja izravno terećenje (izravno terećenje), iznos fakture dospijeva odmah po sklapanju ugovora. Metoda plaćanja izravnim zaduženjem zahtijeva uspješnu kreditnu provjeru od strane Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Velika Britanija ("Masterpayment"). Ako je kupcu dopušteno izravno terećenje (izravno terećenje) nakon provjere kreditne sposobnosti, plaćanje će se obraditi u suradnji s net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), na koju Prodavatelj ustupa svoju tražbinu plaćanja. U tom je slučaju net-m privatbank 1891 AG opozivo ovlašten naplatiti iznos fakture s navedenog računa kupca. U slučaju ustupanja, plaćanje se može izvršiti samo na net-m privatbank 1891 AG s učinkom otpusta duga. Izravno terećenje se odvija kada naručena roba napusti skladište prodavatelja. Čak i ako je način plaćanja izravno terećenje (izravno terećenje) odabran putem Masterpaymenta, prodavatelj ostaje odgovoran za opće upite kupaca, npr. o robi, vremenu isporuke, otpremi, povratima, pritužbama, izjavama o otkazivanju i otpremama ili knjižnim odobrenjima.4.9 Prilikom odabira načina plaćanja "PayPal izravno terećenje" PayPal vrši prijenos iznosa računa s bankovnog računa kupca u ime prodavatelja nakon izdanog naloga za SEPA izravno terećenje, ali ne prije isteka roka za prethodnu informaciju. Prethodno obavještenje ("Pret-obavijest") je svaka poruka (npr. faktura, polica, ugovor) korisniku koja najavljuje terećenje korištenjem SEPA izravnog terećenja.Ako se izravno terećenje ne iskoristi zbog nedostatnih sredstava na računu ili zato što su dostavljeni netočni bankovni podaci, ili ako se korisnik protivi terećenju iako na to nema pravo, korisnik mora snositi naknade nastale zbog dotičnog banka ako je on odgovoran za to
4.10 Ako odaberete način plaćanja koji se nudi putem usluge plaćanja "Klarna", plaćanje će obraditi Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska (u daljnjem tekstu " Klarna"). Više informacija i uvjete poslovanja Klarne možete pronaći u podacima o plaćanju prodavatelja koji se mogu pogledati na sljedećoj internet adresi:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Uvjeti dostave i otpreme
5.1 Roba se dostavlja poštom na adresu za dostavu koju navede kupac, osim ako nije drugačije dogovoreno. Prilikom obrade transakcije odlučujuća je adresa dostave navedena u obradi narudžbe prodavatelja.
5.2 Ako isporuka robe ne uspije iz razloga za koje je odgovoran kupac, kupac će snositi razumne troškove prodavatelja kao proizlaziti. Ovo se ne odnosi na troškove dostave ako kupac učinkovito iskoristi svoje pravo na odustanak. Ako kupac učinkovito iskoristi pravo na otkazivanje, na troškove povrata primjenjuje se propis u politici otkazivanja prodavatelja.
5.3 Preuzimanje od strane prodavatelja nije moguće iz logističkih razloga.

6) Zadržavanje vlasništva
Ukoliko prodavatelj unese avansno plaćanje, zadržava vlasništvo nad isporučenom robom sve dok se dugovana kupoprodajna cijena ne isplati u cijelosti.

7) Odgovornost za nedostatke (jamstvo)
7.1 Ako je kupljena stvar je neispravan, primjenjuju se odredbe zakonske odgovornosti za nedostatke.7.2 Odstupanje od ovoga vrijedi za rabljenu robu: Zahtjevi za nedostatke su isključeni ako se nedostatak pojavi samo godinu dana nakon isporuke robe. Nedostaci koji se pojave u roku od jedne godine od isporuke robe mogu se potvrđivati ​​unutar zakonskog roka zastare. Međutim, smanjenje roka odgovornosti na godinu dana ne odnosi se na
- na stvari koje su korištene za građevinu u skladu sa svojom uobičajenom namjenom i uzrokovale njezin nedostatak,
- na zahtjeve za naknadu štete i naknade trošak snosi kupac, i
- u slučaju da je prodavatelj prijevarom prikrio nedostatak.
7.3 Kupac se moli isporučenu robu s očitim transportnim oštećenjima reklamirati dostavljaču te da o tome obavijesti prodavatelja. Ako se kupac ne pridržava, to nema nikakvog učinka na njegove zakonske ili ugovorne zahtjeve za nedostatke.

8) Mjerodavno pravo
Zakon Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na sve pravne odnose između strana , isključujući zakone o međunarodnoj prodaji pokretne robe. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u mjeri u kojoj dodijeljena zaštita nije povučena obveznim odredbama zakona države u kojoj potrošač ima svoje uobičajeno boravište.

9) Alternativno rješavanje sporova
9.1 EU Komisija pruža platformu za online rješavanje sporova na internetu pod sljedećom poveznicom: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ova platforma služi kao kontaktna točka za izvansudsko rješavanje sporova proizašlih iz online kupoprodajnih ili uslužnih ugovora u koje je uključen potrošač.
9.2 Prodavatelj nije dužan niti želi sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.