Pravo na odustanak

----------------------
Upute za opoziv i obrazac za otkazivanje
--------------- - ----

Pravo na otkazivanje
Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Otkazni rok je 14 dana od dana kada ste vi ili jedan od vas imenovane treće strane koja nije prijevoznik, preuzeli su posljednju robu.
Da biste iskoristili svoje pravo na odustanak, morate nas obavijestiti (Flinkers Tenisice, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Njemačka, e-pošta: info @flinkerssneaker.com) o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom). Za to možete upotrijebiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.
Kako biste ispunili rok za opoziv, dovoljno je da pošaljete priopćenje u vezi s korištenjem prava na opoziv prije isteka roka za opoziv.
Posljedice opoziva:
Ako opozovete ovaj ugovor, moramo vratiti sva plaćanja koja smo primili od vas odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka obavijest o vašem opozivu ovog ugovora je. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam se neće naplatiti naknada za ovu otplatu. Možemo odbiti povrat dok ne primimo vraćenu robu ili dok ne dostavite dokaz da ste robu vratili, ovisno o tome što je ranije.

Opće napomene:

Molimo izbjegavajte oštećivanje i kontaminaciju robe. Pošaljite nam robu natrag u originalnom pakiranju sa svim dodacima i svim dijelovima pakiranja. Po potrebi koristiti zaštitnu vanjsku ambalažu. Ako više nemate originalno pakiranje, upotrijebite prikladno pakiranje kako biste osigurali odgovarajuću zaštitu od oštećenja tijekom transporta.

Troškove povratne dostave snosi kupac.

Čarape i ulošci se ne mogu zamijeniti iz higijenskih razloga.


--------------------
B. Obrazac za otkazivanje
--------------------
Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.

Za:
Flinkers Tenisice
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Njemačka
E-Mail: info@flinerssneaker.com

Ja/mi (*) ovime opozivam ugovor koji sam sklopio (*) za kupnju sljedeće robe (*)/pružanje sljedeće usluge (*)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Naručeno dana (*) ____________ / Primljeno dana (*) __________________
___________________________________________________________
Ime potrošača(a)
___________________________________________________________
Adresa potrošača(a)
_____________________________________________________________
Potpis potrošača( s) (samo ako je priopćeno na papiru)
_________________________
Datum
(*) Izbrisati ako nije primjenjivo