Conditie

-------------------------------------------------- -----
Algemene voorwaarden met klantinformatie
-------------------------------- --- --------------------


Inhoudsopgave
------------ ----- -
1. Toepassingsgebied
2. Contractafsluiting
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
6. Eigendomsvoorbehoud
7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
8. Toepasselijk recht
9. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Mario Zito, handelend onder "Flinkers Sneaker" (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten over de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders is overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel of eigen zijn -beroepsactiviteit in loondienst kan worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Besluit van contract
2.1 De online shop van Productbeschrijvingen van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.
2.2 De klant kan het aanbod doen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.
2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,
- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
​​- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
- door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.
Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, de overeenkomst komt tot stand op het moment waarop een van de hiervoor genoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.
2.4 Indien een door hem aangeboden betaalmethode PayPal is geselecteerd, de betaling wordt verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onderworpen aan de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, die kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces afsluit2.5 Bij het indienen van een aanbieding via Na het sluiten van het contract wordt de tekst van het contract door de verkoper op het online bestelformulier van de verkoper opgeslagen en in tekstvorm naar de klant gestuurd (bijv. e-mail, fax of brief) nadat de bestelling is verzonden. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt, worden de bestelgegevens op de website van de verkoper gearchiveerd en kunnen ze gratis worden geraadpleegd door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende logingegevens.
2.6 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.
2.7 Duits en Engels zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.
2.8 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de verwerking van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht
3.1 Consumenten hebben fundamenteel recht op herroepingsrecht.
3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsrecht van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders vermeld in het herroepingsrecht van de verkoper productomschrijving, dit zijn de De aangegeven prijzen zijn totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.
4.2 De klant wordt geïnformeerd over de betalingsoptie(s) in de online winkel van de verkoper.
4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen , betaling is onmiddellijk opeisbaar na het sluiten van het contract, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.
4.4 Als u de betalingsmethode "SOFORT" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT"). Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een geactiveerde online bankrekening hebben voor deelname aan "SOFORT", zich dienovereenkomstig identificeren tijdens het betalingsproces en de betalingsopdracht bevestigen aan "SOFORT". De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd door "SOFORT" en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode kan de klant op internet opvragen onder https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Indien een betalingsmethode wordt aangeboden via de " De betalingsservice van Shopify Payments is een geselecteerde betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe") De afzonderlijke betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is beschikbaar op internet op https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Als de betalingsmethode SEPA automatische incasso is, het factuurbedrag is nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor de voorinformatie over betaling is verstreken. De automatische incasso wordt geïncasseerd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor voorafgaande informatie is verstreken. Voorafgaande informatie ("Pre-Notification") is elke communicatie (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant die een incasso aankondigt via SEPA-automatische incasso. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de respectieve bank als hij hiervoor verantwoordelijk is.
4.7 Bij het selecteren van de betaalmethoden "automatische afschrijving via ipayment" of "creditcard via ipayment", wordt de betaling verwerkt via het ipayment-betalingssysteem van 1&1 Internet AG, dat de betaling van de klant doorstuurt verzoek aan de betreffende betalingsprovider. Op de betalingsverwerking zijn de algemene voorwaarden van de betreffende betalingsprovider van toepassing, waarvan de klant kennis kan nemen en moet accepteren als onderdeel van het elektronische betalingsproces. De betaalmethoden "automatische incasso via ipayment" of "creditcard via ipayment" zijn onderworpen aan de voorwaarde dat de respectieve betalingsprovider het betalingsverzoek van de klant accepteert.
4.8 Als de betaalmethode automatische incasso (automatische incasso) is geselecteerd, factuurbedrag is onmiddellijk opeisbaar bij het sluiten van het contract. De betaalmethode voor automatische incasso vereist een succesvolle kredietcontrole door Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Groot-Brittannië ("Masterpayment"). Als de klant na controle van de kredietwaardigheid tot automatische incasso (automatische incasso) mag overgaan, wordt de betaling verwerkt in samenwerking met net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), waaraan de verkoper zijn vordering tot betaling cedeert. In dit geval is net-m privatbank 1891 AG herroepelijk gemachtigd om het factuurbedrag van de opgegeven rekening van de klant te innen. In geval van cessie kan alleen betaling aan netto-privatbank 1891 AG met schuldverlossende werking worden gedaan. De automatische incasso vindt plaats op het moment dat de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten. Zelfs als de betaalmethode automatische incasso (automatische incasso) is geselecteerd via Masterpayment, blijft de verkoper verantwoordelijk voor algemene vragen van klanten, bijvoorbeeld over de goederen, levertijd, verzending, retouren, klachten, annuleringsverklaringen en verzendingen of creditnota's.4.9 Bij het selecteren van de betaalmethode "PayPal-incasso" maakt PayPal namens de verkoper het factuurbedrag over van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-machtigingsmachtiging is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor voorafgaande informatie is verstreken. Pre-notificatie ("Pre-notification") is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant dat een incasso aankondigt via SEPA-automatische incasso.Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de respectieve bank als hij hiervoor verantwoordelijk is
4.10 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de "Klarna"-betaalservice, wordt de betaling verwerkt door Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna " Klarna"). Meer informatie en de algemene voorwaarden van Klarna zijn te vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die kan worden bekeken op het volgende internetadres:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden
5.1 Goederen worden per post afgeleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat in de orderverwerking van de verkoper is vermeld bepalend.
5.2 Als de levering van de goederen om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is mislukt, draagt ​​de klant de redelijke kosten die door de verkoper zijn gemaakt als resultaat. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.
5.3 Afhalen door de verkoper is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud
Indien verkoper overgaat tot vooruitbetaling, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is voldaan.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
7.1 Indien de gekochte zaak defect is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.7.2 Afwijking hiervan geldt voor gebruikte goederen: Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten als het gebrek pas één jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die binnen een jaar na levering van de goederen optreden, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld. De verkorting van de aansprakelijkheidstermijn tot één jaar is echter niet van toepassing
- voor zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke bestemming voor een gebouw zijn gebruikt en de gebreken hebben veroorzaakt,
- voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van kosten door de klant, en
- in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen.
7.3 De klant wordt verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen , met uitzondering van de wetten op de internationale verkoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9) Alternatieve geschillenbeslechting
9.1 De EU De Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.
9.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.