Gegevensbescherming

-------------------
Privacybeleid
--------------------


1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke
1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Flinkers Sneaker, Mario Zito, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Duitsland, e-mail: info@flinkerssneaker.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website
Bij gebruik van onze website alleen voor informatieve doeleinden , d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:
- Onze bezochte website
- Datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden Gegevens in bytes
- Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres (indien nodig: ​​in anonieme vorm)
De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Hosting
Hosting door Shopify
We gebruiken het winkelsysteem van de serviceprovider Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland ("Shopify") voor het hosten en weergeven van de online winkel op basis van verwerking namens ons. Alle gegevens die op onze website worden verzameld, worden verwerkt op de servers van Shopify. Als onderdeel van de bovengenoemde Shopify-services kunnen gegevens ook worden verwerkt als onderdeel van verdere verwerking namens Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (VS ) Inc .of Shopify (VS) Inc. In het geval van de overdracht van gegevens naar Shopify Inc. in Canada, wordt het passende niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Meer informatie over de gegevensbescherming van Shopify is beschikbaar op de volgende website: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Verdere verwerking op andere servers dan die van Shopify die hierboven zijn vermeld, vindt alleen hieronder plaats framework.

4) Cookies
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​en zorgen ervoor dat uw browser bij een volgend bezoek kan worden herkend (zogenaamde permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Hoe lang elke cookie wordt bewaard, kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen in uw webbrowser.
In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de site). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG in het geval dat toestemming is gegeven of in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek.
Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd kunt worden en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support. google .com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt

5) Contact
Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen tegengestelde wettelijke bewaarverplichtingen bestaan.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking
Volgens artikel 6 lid 1 letter b AVG worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een ​​contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaandeWij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of behoudt zich het recht voor op verder wettelijk toegestane gegevensgebruik van onze kant

7) Gegevensverwerking voor de orderverwerking
7.1 Om uw bestelling te verwerken, werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons ondersteunen geheel of gedeeltelijk bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonlijke gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.
De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.
7.2 Om aan onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten te voldoen, werken we samen met externe verzendpartners. Wij geven uw naam en uw afleveradres en, indien vereist voor de levering, uw telefoonnummer door aan een door ons geselecteerde verzendpartner, uitsluitend voor het leveren van de goederen, artikel 6 (1) (b) AVG.
7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders
- giropay
Bij betaling via "giropay" wordt de betaling verwerkt door giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, aan wie wij de door u tijdens de bestelling verstrekte gegevens doorgeven verwerken samen met de informatie over uw bestelling. Uw gegevens worden conform artikel 6 lid 1 letter b AVG uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking doorgegeven en alleen voor zover dat daarvoor nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van giropay GmbH vindt u op het volgende internetadres: https://www.giropay.de/srechtales/datenschutzerklaerung
- Klarna
Als u een Klarna-betaling selecteert service, de betalingsverwerking via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de betaling te kunnen verwerken, uw persoonsgegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) en gegevens met betrekking tot de bestelling worden geïncasseerd (bijv. factuurbedrag, artikel, type levering) aan Klarna ten behoeve van identiteits- en kredietwaardigheidscontroles, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd in overeenstemming met artikel 6 (1) (a) AVG als onderdeel van het bestelproces . U kunt hier zien naar welke kredietbureaus uw gegevens kunnen worden doorgestuurd:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agenciesHet kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Naleving van de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en in overeenstemming met de informatie in Klarna's gegevensbeschermingsvoorschriften voor betrokkenen in Duitsland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy
of voor betrokkenen gevestigd in Oostenrijk https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Masterpayment
Indien u kiest de betaalwijzen "automatische incasso" en/of "levering op rekening" en/of "huurkoop" via Masterpayment, u wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer) , postcode, woonplaats, geboortedatum) tijdens het bestelproces, e-mailadres, telefoonnummer en, in geval van automatische incasso, de opgegeven rekeninggegevens). Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven we deze gegevens door aan Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, Londen, N13 4BS, Groot-Brittannië ("Masterbetaling"). Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en overige gegevens (zoals winkelwagen, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalhistorie) controleert Masterpayment of de door u gekozen betaalmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's . Naast interne Masterpayment-criteria in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG, kunnen identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietinstellingen ook worden opgenomen voor de beslissing in het kader van de aanvraagbeoordeling:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, huis 12, 22763 Hamburg, Tel.: +49 (0)40-89803-0, fax : -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend adresgegevens meegenomen.
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van jouw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar Masterpayment. Masterpayment kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op factuur" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"), verder. De overboeking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "Aankoop op factuur" of "betaling in termijnen" via PayPal voordat u een kredietcontrole uitvoert. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietbureaus in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit.PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betalingsmethode wordt verstrekt.Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen. Meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
- SOFORT
Als u de "SOFORT"-betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH , Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "SOFORT"), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG doorgeven. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder SOFORT en alleen voor zover dit nodig is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT vindt u op het volgende internetadres: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Gebruik van evaluatie en zegel van goedkeuringsafbeeldingen
Provenexpert-widget
Op onze website gebruiken we het Provenexpert-zegel, een widget van Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn ("Provenexpert"). Wanneer u onze website bezoekt, wordt dynamische inhoud (huidige beoordeling van de winkel, certificaat, enz.) vanaf de servers van Provenexpert in de widget geladen. Informatie over de website die u eerder heeft bezocht, datum en tijd van opvraging, de hoeveelheid overgedragen gegevens, het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt en de aanvragende provider (verwijzende gegevens) kan worden verzonden naar de servers van Provenexpert. Als dit ook persoonlijke gegevens omvat, vindt de verwerking plaats op basis van ons doorslaggevende legitieme belang bij het optimaliseren van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 f DSGVO.
Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Provenexpert onder: https:/ /www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbedingungen/

9) Rechten van de betrokkene
9.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten), waarover we u hieronder zullen informeren:
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden , de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode of d De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering enBetekenisvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en beoogde effecten van een dergelijke verwerking op u, evenals uw recht op informatie over de garanties volgens artikel 46 AVG als uw gegevens worden doorgestuurd naar derde landen;
- Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;
- Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen als de vereisten van artikel 17 lid 1 AVG. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens als gevolg van ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan de aanvraagverwerking van uw gegevens beperken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u om redenen bezwaar hebt gemaakt van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of wij er legitieme redenen prevaleren;
- Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 DSGVO: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn op de hoogte gesteld van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u heeft het recht op uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare formaat of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
- Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken te allen tijde ingetrokken met ingang van de toekomst. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking;
- Recht om te klagen op grond van artikel 77 AVG: als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd zijn met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep - het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending.

9.2. Recht van bezwaar Als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een belangenafweging op basis van ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking met effect voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen wij met de verwerking van de betreffende gegevens. we behouden ons echter het recht voor om door te gaan met de verwerking als we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.
Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt Om direct reclame te kunnen maken, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dergelijke reclame. U kunt het bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, stoppen we met het verwerken van de betreffende gegevens voor directe reclamedoeleinden.

10) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het verwerkingsdoel en - indien relevant - bovendien op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit , totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van rechtshandelingen of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met rechtshandelingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, worden deze gegevens worden routinematig opgeslagen nadat de bewaartermijnen zijn verstreken verwijderd als ze niet langer beschikbaar zijn nakoming van het contract of het aangaan van een contract zijn vereist en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.
Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat de gegevens subject is oefent het recht van bezwaar uit op grond van artikel 21 (1) AVG, tenzij we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21, lid 2, AVG .Tenzij anders vermeld in de overige informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, opgeslagen persoonlijke gegevens worden anderszins verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

.