Herroepingsrecht

---------------------
Instructies voor herroeping & herroepingsformulier
--------------- - ----

Herroepingsrecht
Je hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.
De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop jij of een van de door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Duitsland, e-mail: info @flinkerssneaker.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping:
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop wij deze hebben ontvangen terugbetalen de kennisgeving van uw herroeping van dit contract is. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.

Algemene opmerkingen:

Voorkom beschadiging en besmetting van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingscomponenten. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u de originele verpakking niet meer heeft, gebruik dan een geschikte verpakking om voldoende bescherming tegen transportschade te garanderen.

De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper.

Sokken en inlegzolen kunnen om hygiënische redenen niet worden geruild.


--------------------
B. Annuleringsformulier
--------------------
Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Duitsland
E-mail: info@flinerssneaker.com

Ik herroep/wij (*) hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Besteld op (*) ____________ / Ontvangen op (*) __________________
________________________________________________________
Naam consument(en)
_____________________________________________________________________
Adres consument(en)
________________________________________________________________
Handtekening consument( s) (alleen indien op papier gemeld)
_________________________
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is