Forhold

-------------------------------------------------- -----
Generelle vilkår og betingelser med kundeinformasjon
-------------------------------- --- --------------------


Innholdsfortegnelse
------ ----- -
1. Omfang
2. Inngåelse av kontrakt
3. Angrerett
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leverings- og fraktbetingelser
6. Eiendomsforbehold
7. Ansvar for mangler (garanti)
8. Gjeldende lov
9. Alternativ tvisteløsning


1) Omfang
1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene (heretter kalt "GTC") til Mario Zito, som handler under "Flinkers Sneaker" (heretter kalt "selger"), gjelder til alle kontrakter om levering av varer som en forbruker eller entreprenør (heretter kalt "kunde") inngår med selgeren angående varene som presenteres av selgeren i sin nettbutikk. Inkluderingen av kundens egne vilkår og betingelser motstrides herved, med mindre annet er avtalt.
1.2 En forbruker i betydningen av disse generelle vilkårene og betingelsene er enhver fysisk person som inngår en juridisk transaksjon for formål som i hovedsak verken er kommersielle eller selvstendige. -ansatt yrkesaktivitet kan tilskrives. Entreprenør i henhold til disse vilkårene og betingelsene er en fysisk eller juridisk person eller et partnerskap med rettslig handleevne som ved inngåelse av en rettslig transaksjon handler i utøvelsen av sin kommersielle eller uavhengige yrkesaktivitet.

2) Konklusjon av kontrakt
2.1 Nettbutikken med produktbeskrivelser som selgeren inneholder, utgjør ikke bindende tilbud fra selgerens side, men tjener til å sette kunden i stand til å gi et bindende tilbud.
2.2 Kunden kan gi tilbudet ved å bruke nettbestillingsskjemaet integrert i selgerens nettbutikk. Etter å ha lagt de valgte varene i den virtuelle handlekurven og gått gjennom den elektroniske bestillingsprosessen, gir kunden et juridisk bindende kontraktstilbud med hensyn til varene i handlekurven ved å klikke på knappen som avslutter bestillingsprosessen.
2.3 Selger kan akseptere kundens tilbud innen fem dager,
- ved å sende kunden en skriftlig ordrebekreftelse eller en ordrebekreftelse i tekstform (faks eller e-post), hvorved mottak av ordrebekreftelsen fra kunden er avgjørende, eller
​​- ved å levere de bestilte varene til kunden, hvorved mottak av varene hos kunden er avgjørende, eller
- ved å be kunden betale etter å ha lagt inn sin bestilling.
Dersom flere av de nevnte alternativene finnes, Kontrakten inngås på det tidspunktet et av de nevnte alternativene inntreffer først. Fristen for å akseptere tilbudet begynner dagen etter at kunden har sendt tilbudet og slutter ved slutten av den femte dagen etter at tilbudet er sendt. Dersom selger ikke aksepterer kundens tilbud innen nevnte frist, anses dette å være et avslag på tilbudet med det resultat at kunden ikke lenger er bundet av sin viljeerklæring.
2.4 Dersom en betalingsmåte tilbys av PayPal er valgt, betaling behandles via betalingstjenesteleverandøren PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter: "PayPal"), underlagt PayPals vilkår for bruk, tilgjengelig på https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full eller - hvis kunden ikke har en PayPal-konto - underlagt betingelsene for betalinger uten PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Hvis kunden betaler med en betalingsmetode som tilbys av PayPal som kan velges i den elektroniske bestillingsprosessen, erklærer selgeren allerede aksept av kundens tilbud på tidspunktet da kunden klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen2.5 Ved innlevering av tilbud via Etter inngåelse av kontrakten lagres kontraktsteksten av selgeren på selgerens elektroniske bestillingsskjema og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-post, faks eller brev) etter at bestillingen er sendt. Selger gjør ikke kontraktsteksten tilgjengelig utover dette. Dersom kunden har opprettet en brukerkonto i selgerens nettbutikk før bestillingen sendes, arkiveres bestillingsdataene på selgerens nettside og kan tilgås gratis av kunden via dennes passordbeskyttede brukerkonto ved å oppgi tilsvarende innloggingsdata.
2.6 Før du sender inn en bindende bestilling via selgers online bestillingsskjema, kan kunden identifisere mulige inntastingsfeil ved å lese informasjonen som vises på skjermen nøye. Et effektivt teknisk middel for bedre gjenkjennelse av inndatafeil kan være nettleserens utvidelsesfunksjon, ved hjelp av hvilken visningen på skjermen forstørres. Kunden kan korrigere sine oppføringer under den elektroniske bestillingsprosessen ved hjelp av de vanlige tastatur- og musfunksjonene til han klikker på knappen som avslutter bestillingsprosessen.
2.7 Tysk og engelsk er tilgjengelig for kontraktsinngåelse.
2.8 Ordrebehandling og kontakt skjer vanligvis via e-post og automatisert ordrebehandling. Kunden må sørge for at den e-postadressen han har oppgitt for ordrebehandling er korrekt slik at e-postene som sendes av selger kan mottas på denne adressen. Spesielt ved bruk av SPAM-filtre må kunden sørge for at alle e-poster sendt av selger eller av tredjeparter som har fått i oppdrag å behandle bestillingen kan leveres.

3) Angrerett
3.1 Forbrukere har i utgangspunktet rett til angrerett.
3.2 Ytterligere informasjon om angrerett finner du i selgers angrerett.

4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Med mindre annet er angitt i selgers produktbeskrivelse, disse er de Prisene som er angitt er totalpriser som inkluderer lovpålagt omsetningsavgift. Eventuelle ekstra leverings- og fraktkostnader spesifiseres separat i den respektive produktbeskrivelsen.
4.2 Kunden vil bli informert om betalingsmåten(e) i selgers nettbutikk.
4.3 Dersom det er avtalt forskuddsbetaling ved bankoverføring. , betaling forfaller umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, med mindre partene har avtalt en senere forfallsdato.
4.4 Hvis du velger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (heretter "SOFORT"). For å kunne betale fakturabeløpet via "SOFORT" må kunden ha en aktivert nettbankkonto for deltakelse i "SOFORT", identifisere seg deretter under betalingsprosessen og bekrefte betalingsordren til "SOFORT". Betalingstransaksjonen utføres umiddelbart etterpå av "SOFORT" og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan hente mer detaljert informasjon om betalingsmåten "SOFORT" på Internett på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Hvis en betalingsmåte tilbys via " Shopify Payments" betalingstjeneste er valgt betalingsbehandling via betalingstjenesteleverandøren Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter kalt "Stripe") De individuelle betalingsmåtene som tilbys via Shopify Payments kommuniseres til kunden i selgerens nettbutikk. For å behandle betalinger kan Stripe benytte andre betalingstjenester som det kan gjelde spesielle betalingsbetingelser for, som kunden kan informeres separat om. Ytterligere informasjon om "Shopify Payments" er tilgjengelig på Internett på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Hvis betalingsmåten er SEPA direkte belastning, fakturabeløpet er etter at et SEPA-fullmaktsfullmakt er utstedt, men ikke før fristen for forhåndsinformasjon om betaling er utløpt. Direkte trekk innkreves når de bestilte varene forlater selgers lager, men ikke før fristen for forhåndsinformasjon er utløpt. Forhåndsinformasjon ("Forhåndsvarsling") er all kommunikasjon (f.eks. faktura, policy, kontrakt) fra selgeren til kunden som kunngjør en belastning ved hjelp av SEPA-direkte belastning. Dersom avtalegiro ikke innløses på grunn av utilstrekkelige midler på kontoen eller fordi feil bankopplysninger er oppgitt, eller dersom kunden motsetter seg belastningen selv om han ikke har rett til det, må kunden bære gebyrene som påløper av de respektive bank dersom han er ansvarlig for dette .
4.7 Ved valg av betalingsmetodene "direkte debitering via ipayment" eller "kredittkort via ipayment", behandles betalingen via ipayment betalingssystemet til 1&1 Internet AG, som videresender kundens betaling forespørsel til den respektive betalingsleverandøren. For betalingsbehandling gjelder de generelle vilkårene til den respektive betalingsleverandøren, som kunden kan ta til etterretning og må akseptere som en del av den elektroniske betalingsprosessen. Betalingsmetodene "direkte debitering via ipayment" eller "kredittkort via ipayment" er underlagt det forbehold at den respektive betalingsleverandøren aksepterer kundens betalingsforespørsel.
4.8 Hvis betalingsmåten direkte debitering (direkte debitering) velges, fakturabeløp forfaller umiddelbart etter avtaleinngåelse. Betalingsmåten for direkte belastning krever en vellykket kredittsjekk av Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannia ("Masterpayment"). Hvis kunden får lov til å direkte belastning (direkte belastning) etter å ha kontrollert kredittverdigheten, vil betalingen bli behandlet i samarbeid med net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), som Selger overdrar sitt betalingskrav til. I dette tilfellet er net-m privatbank 1891 AG gjenkallelig autorisert til å kreve inn fakturabeløpet fra kundens spesifiserte konto. Ved overdragelse kan betaling kun skje til net-m privatbank 1891 AG med gjeldsutløsende effekt. Avregningen skjer når de bestilte varene forlater selgers lager. Selv om betalingsmåten direkte debitering (direkte debitering) velges via Masterpayment, forblir selgeren ansvarlig for generelle kundehenvendelser, for eksempel om varene, leveringstid, frakt, returer, reklamasjoner, angreerklæringer og forsendelser eller kreditnotaer.4.9 Ved valg av betalingsmåte "PayPal direkte debit" PayPal overfører fakturabeløpet fra kundens bankkonto på vegne av selger etter at det er utstedt et SEPA direkte debiteringsfullmakt, men ikke før fristen for forhåndsinformasjon er utløpt. Forhåndsvarsling ("Forhåndsvarsling") er enhver melding (f.eks. faktura, policy, kontrakt) til kunden som kunngjør en belastning ved bruk av SEPA-direkte belastning.Dersom avtalegiro ikke innløses på grunn av utilstrekkelige midler på kontoen eller fordi feil bankopplysninger er oppgitt, eller dersom kunden motsetter seg belastningen selv om han ikke har rett til det, må kunden bære gebyrene som påløper av de respektive bank hvis han er ansvarlig for dette
4.10 Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys via betalingstjenesten "Klarna", vil betalingen bli behandlet av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter " Klarna"). Mer informasjon og Klarnas vilkår og betingelser finner du i selgers betalingsinformasjon, som kan sees på følgende internettadresse:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Leverings- og fraktbetingelser
5.1 Varer leveres per post til leveringsadressen oppgitt av kunden, med mindre annet er avtalt. Ved behandling av transaksjonen er leveringsadressen som er angitt i selgers ordrebehandling avgjørende.
5.2 Dersom leveringen av varene svikter av årsaker som kunden er ansvarlig for, skal kunden bære de rimelige kostnadene selger pådrar seg som en resultat. Dette gjelder ikke med hensyn til kostnadene for leveransen dersom kunden effektivt benytter sin angrerett. Dersom kunden effektivt benytter angreretten, gjelder reguleringen i selgers avbestillingsregler for returkostnadene.
5.3 Innhenting av selger er ikke mulig av logistiske årsaker.

6) Eiendomsforbehold
Dersom selger inngår forskuddsbetaling, beholder han eiendomsretten til de leverte varer inntil skyldig kjøpesum er betalt i sin helhet.

7) Ansvar for mangler (garanti)
7.1 Dersom den kjøpte varen er mangelfull, gjelder bestemmelsene om lovbestemt mangelsansvar.7.2 Fravikende fra dette gjelder brukte varer: Krav på mangler er utelukket dersom mangelen først oppstår ett år etter levering av varen. Mangler som oppstår innen ett år etter levering av varene kan gjøres gjeldende innen den lovbestemte foreldelsesfristen. Reduksjonen av ansvarsperioden til ett år gjelder imidlertid ikke
- for gjenstander som har vært brukt til en bygning i samsvar med sitt vanlige formål og har forårsaket dens mangel,
- for erstatnings- og refusjonskrav på utgifter fra kundens side, og
- i tilfelle selgeren uredelig har skjult mangelen.
7.3 Kunden bes om å klage til leverer på leverte varer med åpenbare transportskader og informere selger om dette. Dersom kunden ikke overholder dette, har dette ingen som helst innvirkning på hans lovbestemte eller kontraktsmessige krav for mangler.

8) Gjeldende lov
Loven i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder for alle rettsforhold mellom partene , unntatt lover om internasjonalt salg av løsøre. For forbrukere gjelder dette lovvalget bare i den utstrekning den gitte beskyttelsen ikke trekkes tilbake av ufravikelige bestemmelser i loven i staten der forbrukeren har sitt vanlige opphold.

9) Alternativ tvisteløsning
9.1 EU Kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning på Internett under følgende lenke: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denne plattformen fungerer som et kontaktpunkt for utenrettslig løsning av tvister som oppstår fra nettbaserte salgs- eller tjenestekontrakter der en forbruker er involvert.
9.2 Selgeren er verken forpliktet eller villig til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.