Data beskyttelse

--------------------
Personvernreglene
------------------------


1) Informasjon om innsamling av personopplysninger og kontaktinformasjon til den ansvarlige
1.1 Vi er glade for at du besøker nettstedet vårt og takker for interessen. I det følgende informerer vi deg om håndteringen av dine personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er alle data som du kan identifiseres med.
1.2 Personen som er ansvarlig for databehandling på denne nettsiden i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) er Flinkers Sneaker, Mario Zito, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Tyskland, e-post: info@flinkerssneaker.com. Behandlingsansvarlig for personopplysninger er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysninger.

1.3 Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av personopplysninger og annet konfidensielt innhold (f.eks. bestillinger eller henvendelser til den ansvarlige), bruker denne nettsiden en SSL eller TLS-kryptering. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling på tegnstrengen "https://" og låsesymbolet i nettleserlinjen.

2) Datainnsamling når du besøker nettstedet vårt
Når du bruker nettstedet vårt kun til informasjonsformål , dvs. når Hvis du ikke registrerer deg eller på annen måte gir oss informasjon, samler vi kun inn data som nettleseren din overfører til vår server (såkalte "serverloggfiler"). Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn følgende data som er teknisk nødvendig for at vi skal vise nettstedet til deg:
- Vårt besøkte nettsted
- Dato og klokkeslett på tidspunktet for tilgang
- Sendt antall Data i bytes
- Kilde/referanse du kom til siden
fra - Nettleser brukt
- Operativsystem brukt
- IP-adresse brukt (om nødvendig: i anonym form)
Behandlingen skjer i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR på grunnlag av vår legitime interesse i å forbedre stabiliteten og funksjonaliteten til nettstedet vårt. Dataene vil ikke bli videreformidlet eller brukt på annen måte. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å sjekke serverloggfilene i etterkant dersom det er konkrete indikasjoner på ulovlig bruk.

3) Hosting
Hosting av Shopify
Vi bruker butikksystemet til tjenesteleverandøren Shopify International Limited , Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland ("Shopify") med det formål å være vert for og vise nettbutikken på grunnlag av behandling på våre vegne. All data som samles inn på nettstedet vårt, behandles på Shopifys servere. Som en del av de nevnte Shopify-tjenestene kan data også behandles som en del av videre behandling på vegne av Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) ) Inc. eller Shopify (USA) Inc. Når det gjelder overføring av data til Shopify Inc. i Canada, garanteres det passende nivået av databeskyttelse av EU-kommisjonens beslutning om tilstrekkelighet. Ytterligere informasjon om Shopifys databeskyttelse er tilgjengelig på følgende nettsted: https://www.shopify.de/legal/datenschutz
Ytterligere behandling på andre servere enn de til Shopify nevnt ovenfor, finner kun sted nedenfor rammeverk.

4) Informasjonskapsler
For å gjøre det attraktivt å besøke nettstedet vårt og for å muliggjøre bruk av visse funksjoner, bruker vi såkalte informasjonskapsler på ulike sider. Dette er små tekstfiler som er lagret på sluttenheten din.Noen av informasjonskapslene vi bruker slettes etter endt nettleserøkt, det vil si etter at du har lukket nettleseren din (såkalte session cookies). Andre informasjonskapsler forblir på sluttenheten din og gjør at nettleseren din gjenkjennes neste gang du besøker (såkalte vedvarende informasjonskapsler). Hvis informasjonskapsler settes inn, samler og behandler de viss brukerinformasjon som nettleser- og plasseringsdata samt IP-adresseverdier i individuell grad. Vedvarende informasjonskapsler slettes automatisk etter en spesifisert periode, som kan variere avhengig av informasjonskapselen. Du kan finne ut hvor lenge hver informasjonskapsel lagres i oversikten over informasjonskapselinnstillingene i nettleseren din.
I noen tilfeller brukes informasjonskapsler for å forenkle bestillingsprosessen ved å lagre innstillinger (f.eks. huske innholdet i en virtuell handlekurv for et senere besøk på siden). Hvis personopplysninger også behandles av individuelle informasjonskapsler som brukes av oss, skjer behandlingen i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR enten for gjennomføring av kontrakten, i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR i begivenheten at samtykke er gitt eller i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR for å beskytte våre legitime interesser i best mulig funksjonalitet på nettstedet og en kundevennlig og effektiv utforming av nettstedsbesøket.
Vær oppmerksom på at du kan stille inn nettleseren din slik at du kan bruke de er informert om innstillingen av informasjonskapsler og kan bestemme individuelt om du vil akseptere dem eller utelukke aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt. Hver nettleser er forskjellig i måten den administrerer informasjonskapselinnstillinger. Dette er beskrevet i hjelpemenyen til hver nettleser, som forklarer hvordan du kan endre innstillingene for informasjonskapsler. Du finner disse for den respektive nettleseren under følgende lenker:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- informasjonskapsler
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject
Chrome: https://support. google .com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=no
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Vær oppmerksom på at hvis informasjonskapsler ikke aksepteres, kan funksjonaliteten til nettstedet vårt være begrenset.

5) Kontakt
Når du kontakter oss (f.eks. via kontaktskjema eller e-post), samles det inn personopplysninger. Hvilke data som samles inn ved kontaktskjema kan ses fra det respektive kontaktskjemaet. Disse dataene lagres og brukes utelukkende for å besvare din forespørsel eller for å etablere kontakt og tilhørende teknisk administrasjon. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av disse dataene er vår legitime interesse i å svare på forespørselen din i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR. Hvis kontakten din er rettet mot å inngå en kontrakt, er det ytterligere juridiske grunnlaget for behandling Art. 6 (1) (b) GDPR. Dine data vil bli slettet når forespørselen din er behandlet. Dette er tilfellet dersom det av omstendighetene kan utledes at de aktuelle forhold er endelig avklart og forutsatt at det ikke foreligger juridiske lagringsforpliktelser som taler mot det.

6) Databehandling ved åpning av kundekonto og for kontraktsbehandling
I henhold til art 6 paragraf 1 lit b GDPR vil personopplysninger fortsette å samles inn og behandles hvis du gir oss dem for å utføre en kontrakt eller åpne en kundekonto. Hvilke data som samles inn kan ses fra de respektive inndataskjemaene. En sletting av kundekontoen din er mulig når som helst og kan gjøres ved å sende en melding til ovenståendeVi lagrer og bruker dataene du oppgir for å behandle kontrakten. Etter at kontrakten er fullført eller kundekontoen din er slettet, vil dataene dine bli blokkert med hensyn til oppbevaringsperioder i henhold til skatte- og handelsrett og slettet etter at disse periodene er utløpt, med mindre du uttrykkelig har samtykket til videre bruk av dataene dine eller har forbeholdt oss retten til ytterligere databruk tillatt ved lov fra vår side

7) Databehandling for ordrebehandling
7.1 For å behandle bestillingen din samarbeider vi med følgende tjenesteleverandør(er), som støtter oss helt eller delvis i gjennomføringen av inngåtte kontrakter. Enkelte personopplysninger overføres til disse tjenesteleverandørene i henhold til følgende informasjon.
Personopplysningene som samles inn av oss vil bli gitt videre til transportselskapet som har fått oppdraget med leveransen som en del av kontraktsbehandlingen, i den grad dette er nødvendig for leveringen av varene. Vi videreformidler betalingsdataene dine til det oppdragte kredittinstituttet som en del av betalingsprosessen, forutsatt at dette er nødvendig for betalingsprosessen. Hvis det benyttes betalingstjenesteleverandører, vil vi eksplisitt informere deg om dette nedenfor. Det juridiske grunnlaget for overføring av data er Artikkel 6 Paragraf 1 Letter b GDPR.
7.2 For å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor våre kunder, jobber vi sammen med eksterne fraktpartnere. Vi videreformidler navnet ditt og leveringsadressen din og, hvis nødvendig for leveringen, telefonnummeret ditt til en fraktpartner valgt av oss utelukkende for å levere varene, artikkel 6 (1) (b) GDPR.
7.3 Bruk av betalingstjenesteleverandører
- giropay
Ved betaling via "giropay" behandles betalingen av giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, som vi videreformidler informasjonen du ga under bestillingen behandle sammen med informasjonen om bestillingen din. Dine data vil bli videreformidlet i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav b GDPR utelukkende for betalingsbehandlingsformål og kun i den grad det er nødvendig for dette. Du finner mer informasjon om giropay GmbHs databeskyttelsesforskrifter på følgende internettadresse: https://www.giropay.de/srechtales/datenschutzerklaerung
- Klarna
Når du velger en Klarna-betaling tjenesten, betalingsbehandlingen via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (heretter kalt "Klarna"). For at betalingen skal kunne behandles, dine personopplysninger (for- og etternavn, gate, husnummer, postnummer, by, kjønn, e-postadresse, telefonnummer og IP-adresse) samt data knyttet til bestillingen samles inn (f.eks. fakturabeløp, vare, leveringstype) til Klarna med henblikk på identitets- og kredittverdighetskontroller, forutsatt at du uttrykkelig har samtykket til dette i samsvar med artikkel 6 (1) (a) GDPR som en del av bestillingsprosessen . Du kan se her hvilke kredittbyråer dataene dine kan videresendes til:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agenciesKredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Så langt som poengverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosess. Blant annet, men ikke utelukkende, inngår adressedata i beregningen av poengverdiene. Klarna bruker informasjonen som er mottatt om statistisk sannsynlighet for manglende betaling for en balansert beslutning om etablering, gjennomføring eller avslutning av kontraktsforholdet.
Du kan når som helst tilbakekalle samtykket ditt ved å sende en melding til den databehandlingsansvarlige eller til Klarna. Klarna kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle personopplysningene dine dersom dette er nødvendig for avtalefestet betalingsbehandling.
Dine personopplysninger vil bli lagret i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter og i samsvar med informasjonen i Klarnas databeskyttelsesforskrifter for registrerte personer basert i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy
eller for registrerte personer basert i Østerrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Masterpayment
Hvis du velger betalingsmetodene "direkte belastning (direkte belastning)" og/eller "levering på konto" og/eller "leiekjøp" via Masterpayment, vil du bli bedt om å oppgi dine personopplysninger (for- og etternavn, gate, husnummer , postnummer, by, fødselsdato) under bestillingsprosessen , e-postadresse, telefonnummer og, ved direkte belastning, spesifiserte kontoopplysninger). For å ivareta vår legitime interesse i å bestemme soliditeten til våre kunder, overfører vi disse dataene til Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannia ("Hovedbetaling") videresendt. På grunnlag av personopplysningene du oppgir og andre data (som handlekurv, fakturabeløp, ordrehistorikk, betalingshistorikk), sjekker Masterpayment om betalingsmåten du har valgt kan gis med hensyn til betalings- og/eller tapsrisiko . I tillegg til interne hovedbetalingskriterier i henhold til artikkel 6 (1) (f) GDPR, kan identitets- og kredittverdighetsinformasjon fra følgende kredittbyråer også inkluderes for avgjørelsen i forbindelse med søknadsgjennomgangen:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tlf.: +49 (0)2131-109-501, faks: -557
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, hus 12, 22763 Hamburg, Tlf.: +49 (0)40-89803-0, faks : -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tlf.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Så langt som poengverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosess. Blant annet, men ikke utelukkende, inngår adressedata i beregningen av poengverdiene.
Du kan når som helst protestere mot denne behandlingen av dine data ved å sende en melding til den databehandlingsansvarlige eller til Masterpayment. Masterpayment kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for kontraktsmessig betalingsbehandling.
- Paypal
Ved betaling via PayPal, kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller - hvis tilbudt - "Kjøp på faktura" eller "avdragsbetaling" via PayPal, sender vi betalingsdataene dine videre til PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter "PayPal"), videre. Overføringen skjer i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 bokstav b GDPR og kun i den grad dette er nødvendig for betalingsbehandling.
PayPal forbeholder seg retten til å bruke betalingsmåtenes kredittkort via PayPal, direkte belastning via PayPal eller - hvis tilbudt - "Kjøp på faktura" eller "avdragsbetaling" via PayPal før du utfører en kredittsjekk. For dette formålet kan betalingsdataene dine videreformidles til kredittbyråer i samsvar med artikkel 6 (1) (f) GDPR på grunnlag av PayPals legitime interesse i å fastslå betalingsevnen din.PayPal bruker resultatet av kredittsjekken i forhold til den statistiske sannsynligheten for manglende betaling med det formål å avgjøre om den respektive betalingsmåten skal oppgis. Kredittrapporten kan inneholde sannsynlighetsverdier (såkalte scoreverdier). Så langt som poengverdier er inkludert i resultatet av kredittrapporten, er de basert på en vitenskapelig anerkjent matematisk-statistisk prosess. Blant annet, men ikke utelukkende, inngår adressedata i beregningen av poengverdiene. Ytterligere databeskyttelsesinformasjon, inkludert informasjon om kredittbyråene som brukes, finnes i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie Du kan protestere mot denne behandlingen av dataene dine når som helst ved å sende en melding til PayPal. PayPal kan imidlertid fortsatt ha rett til å behandle dine personopplysninger hvis dette er nødvendig for kontraktsmessig betalingsbehandling.
- SOFORT
Hvis du velger betalingsmetoden "SOFORT", vil betalingen bli behandlet via betalingstjenesteleverandøren SOFORT GmbH , Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Tyskland (heretter "SOFORT"), som vi videreformidler informasjonen du ga under bestillingsprosessen sammen med informasjonen om bestillingen din i samsvar med artikkel 6 (1) (b) GDPR. Sofort GmbH er en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dine data vil kun bli videreformidlet med henblikk på betalingsbehandling hos betalingstjenesteleverandøren SOFORT og kun i den grad det er nødvendig for dette. Du finner mer informasjon om SOFORTs personvernforskrifter på følgende internettadresse: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

8) Bruk av evaluering og stempel av godkjenningsgrafikk
Provenexpert-widget
På vår nettside bruker vi Provenexpert-seglet, en widget fra Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlin ("Provenexpert"). Når du besøker nettstedet vårt, lastes dynamisk innhold (nåværende vurdering av butikken, sertifikat, etc.) inn i widgeten fra Provenexperts servere. Informasjon om nettstedet du tidligere har besøkt, dato og klokkeslett for henting, mengden data som overføres, typen nettleser som brukes, operativsystemet du bruker og den forespørrende leverandøren (henvisningsdata) kan overføres til Provenexperts servere. Hvis dette også inkluderer personopplysninger, skjer behandlingen på grunnlag av vår overordnede legitime interesse i å optimalisere tilbudet vårt i henhold til Art 6 Paragraf 1 f DSGVO.
Du finner mer informasjon om databeskyttelse hos Provenexpert under: https:/ /www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbedingungen/

9) Den registrertes rettigheter
9.1 Den gjeldende databeskyttelsesloven gir deg omfattende rettigheter for registrerte personer (informasjons- og intervensjonsrettigheter), som vi vil informere deg om nedenfor:
- Rett til informasjon i henhold til Art. 15 GDPR: Spesielt har du rett til informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss, behandlingsformålene , kategoriene av personopplysninger som behandles, mottakerne eller kategoriene av mottakere som dataene dine ble eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden eller d Kriteriene for å bestemme lagringsperioden, eksistensen av en rett til retting, sletting, begrensning av behandling, innsigelse mot behandling, klage til en tilsynsmyndighet, opprinnelsen til dataene dine hvis de ikke ble samlet inn fra deg av oss, eksistensen av en automatisert beslutningstaking inkludert profilering ogMeningsfull informasjon om logikken som er involvert og omfanget og tiltenkte virkninger av slik behandling på deg, samt din rett til informasjon om garantiene i henhold til Art. 46 GDPR dersom dataene dine videresendes til tredjeland;
- Rett til retting i henhold til Art. 16 GDPR: Du har rett til umiddelbar retting av uriktige data om deg og/eller komplettering av dine ufullstendige data lagret av oss;
- Rett til sletting i henhold til Art. 17 GDPR: Du har rett til å få dine personopplysninger slettet dersom å kreve kravene i artikkel 17 paragraf 1 GDPR. Denne retten eksisterer imidlertid ikke spesielt dersom behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmenne interesser eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav;
- Rett til begrensning av behandling i samsvar med artikkel 18 GDPR: Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger så lenge nøyaktigheten av dataene dine, som du bestrider, kontrolleres, hvis du nekter å slette dine data på grunn av utillatelig databehandling og i stedet begrense forespørselsbehandlingen av dataene dine hvis du trenger dataene dine for å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav etter at vi ikke lenger trenger disse dataene etter at formålet er oppnådd eller hvis du har fremsatt en innvending av grunner av din spesielle situasjon, så lenge det ennå ikke er klart om vi hvis legitime grunner råder;
- Rett til informasjon i henhold til artikkel 19 DSGVO: Hvis du har hevdet rett til retting, sletting eller begrensning av behandling mot den ansvarlige, er den ansvarlige forpliktet til å opplyse om alle mottakere til hvem personopplysningene om deg har blitt utlevert har blitt informert om denne rettelsen eller slettingen av dataene eller begrensning av behandlingen, med mindre dette viser seg umulig eller innebærer en uforholdsmessig innsats. Du har rett til å bli informert om disse mottakerne.
- Rett til dataportabilitet i henhold til Art. 20 GDPR: Du har rett til dine personopplysninger som du har gitt oss i en strukturert, felles og maskinlesbar format eller å be om overføring til en annen ansvarlig, så langt dette er teknisk mulig;
- Rett til å tilbakekalle gitt samtykke i henhold til Art. 7 Para.3 GDPR: Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til behandling av data til enhver tid opphevet med virkning for fremtiden. Ved tilbakekall vil vi slette de aktuelle opplysningene umiddelbart, med mindre videre behandling kan baseres på et rettslig grunnlag for behandling uten samtykke. Tilbakekalling av samtykke påvirker ikke lovligheten av behandlingen utført på grunnlag av samtykket frem til tilbakekallingstidspunktet;
- Rett til å klage i henhold til Art. 77 GDPR: Hvis du mener at behandlingen av dine personlige data bryter med GDPR, har du – uten at det berører andre administrative eller rettslige rettsmidler – rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der du har ditt vanlige opphold, arbeidsstedet eller stedet der påstått brudd.

9.2. Rett til å protestere Hvis vi behandler dine personopplysninger som en del av en interesseavveining på grunnlag av vår overordnede legitime interesse, har du rett til når som helst å protestere mot denne behandlingen med virkning for fremtiden av årsaker som oppstår fra din spesiell situasjon Hvis du utøver din rett til å protestere, vil vi slutte å behandle de aktuelle dataene. vi forbeholder oss imidlertid retten til å fortsette behandlingen hvis vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandling som veier tyngre enn dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav.
Dine personopplysninger vil bli behandlet av oss For å kunne drive direkte annonsering har du rett til når som helst å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for formålet med slik reklame. Du kan utøve innsigelsen som beskrevet ovenfor. Hvis du utøver din rett til å protestere, vil vi slutte å behandle de aktuelle dataene for direkte reklameformål.

10) Varighet av lagring av personopplysninger
Varigheten av lagring av personopplysninger er basert på de respektive juridiske grunnlag, behandlingsformålet og - hvis relevant - i tillegg basert på den respektive lovbestemte oppbevaringsperioden (f.eks. kommersielle og skattemessige oppbevaringsperioder).
Når personopplysninger behandles på grunnlag av et uttrykkelig samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 lit. , inntil den registrerte tilbakekaller sitt samtykke.
Hvis det er lovbestemte oppbevaringsperioder for data som behandles som en del av juridiske transaksjoner eller forpliktelser som ligner juridiske transaksjoner på grunnlag av artikkel 6 (1) (b) GDPR, disse dataene lagres rutinemessig etter at oppbevaringsperiodene er utløpt slettes hvis de ikke lenger er tilgjengelige oppfyllelse av kontrakten eller igangsetting av en kontrakt kreves og/eller vi har ingen legitim interesse i videre lagring.
Ved behandling av personopplysninger på grunnlag av artikkel 6 paragraf 1 bokstav f GDPR, lagres disse dataene inntil dataene subject is Utøver retten til å protestere i henhold til artikkel 21 (1) GDPR, med mindre vi kan påvise overbevisende legitime grunner for behandling som oppveier interessene, rettighetene og frihetene til den registrerte, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare rettslige krav.
Når personopplysninger behandles for formålet med direkte annonsering på grunnlag av artikkel 6 (1) (f) GDPR, lagres disse opplysningene inntil den registrerte utøver sin rett til å protestere i henhold til artikkel 21 (2) GDPR .Med mindre annet er angitt i den øvrige informasjonen i denne erklæringen om spesifikke behandlingssituasjoner, lagrede personopplysninger slettes ellers når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for.

.