Angrerett

----------------------
Instruksjoner for tilbakekall og kanselleringsskjema
--------- - ----

Angrerett
Du har rett til å si opp denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi grunn.
Angrefristen er 14 dager fra den dagen du eller en av deg navngitt tredjepart som ikke er transportør, har tatt de siste varene i besittelse.
For å utøve angreretten må du informere oss (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Tyskland, e-post: info @flinkerssneaker.com) om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten ved hjelp av en klar erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post). Du kan bruke vedlagte prøveangreskjema til dette, men det er ikke obligatorisk.
For å oppfylle angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om din utøvelse av angreretten før angrefristen er utløpt.
Konsekvenser av tilbakekallingen:
Hvis du hever denne kontrakten, må vi tilbakebetale alle betalinger som vi har mottatt fra deg umiddelbart og senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varselet om din tilbakekalling av denne kontrakten er. For denne tilbakebetalingen bruker vi samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med deg; under ingen omstendigheter vil du bli belastet gebyrer for denne tilbakebetalingen. Vi kan nekte tilbakebetaling før vi har mottatt de returnerte varene eller inntil du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som inntreffer tidligere.

Generelle merknader:

Vennligst unngå å skade og forurense varene. Send varene tilbake til oss i originalemballasjen med alt tilbehør og med alle emballasjekomponenter. Bruk om nødvendig beskyttende ytre emballasje. Hvis du ikke lenger har originalemballasjen, vennligst bruk egnet emballasje for å sikre tilstrekkelig beskyttelse mot transportskader.

Returfraktkostnadene dekkes av kjøperen.

Sokker og innleggssåler kan ikke byttes av hygieniske årsaker.


---------------------
B. Kanselleringsskjema
---------------------
Hvis du ønsker å kansellere kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake.

Til:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Tyskland
E-post: info@flinerssneaker.com

Jeg/vi (*) opphever herved kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjeneste (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Bestilt den (*) _______________ / Mottatt den (*) __________________
__________________________________________________________________
Navn på forbruker(e)
________________________________________________________________
Adresse til forbruker(e)
__________________________________________________________
Forbrukerens underskrift( s) (bare hvis varslet på papir)
__________________________________
Dato
(*) Slett det som ikke er aktuelt