Betingelser

-------------------------------------------------- -----
Allmänna villkor med kundinformation
-------------------------------- --- --------------------


Innehållsförteckning
------ ----- -
1. Omfattning
2. Ingående av kontrakt
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Äganderättsförbehåll
7. Ansvar för defekter (garanti)
8. Tillämplig lag
9. Alternativ tvistlösning


1) Omfattning
1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "GTC") för Mario Zito, som handlar under "Flinkers Sneaker" (nedan kallad "Säljaren"), gäller till alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan "kund") sluter med säljaren angående de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat överenskommits.
1.2 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller självständiga. -anställd yrkesverksamhet kan hänföras. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Slutsats av kontrakt
2.1 Onlinebutiken med produktbeskrivningar som finns i säljaren utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna erbjudandet använda onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
​​- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande, eller
- genom att begära att kunden betalar efter att ha lagt sin beställning.
Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom nämnda tid, anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
2.4 Om ett betalningssätt som erbjuds av PayPal väljs, betalningen behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen2.5 När du lämnar ett erbjudande via Efter avtalets ingående sparas avtalstexten av säljaren på säljarens onlinebeställningsformulär och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.
2.6 Innan en bindande beställning skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.7 Tyska och engelska är tillgängliga för ingående av avtalet.
2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt
3.1 Konsumenter är i grunden berättigade ångerrätt.
3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inte annat anges i säljarens ångerrätt. produktbeskrivning, dessa är de Priserna som anges är totalpriser som inkluderar den lagstadgade momsen. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
4.2 Kunden kommer att informeras om betalningsalternativen i säljarens nätbutik.
4.3 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats , betalning sker omedelbart efter att avtalet ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.
4.4 Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT", kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hädanefter "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett aktiverat nätbankkonto för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och bekräfta betalningsordern till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs direkt efteråt av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan ta fram mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.
4.5 Om en betalningsmetod erbjuds via " Shopify Payments" betaltjänst är vald betalningshantering via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (hädanefter "Stripe") De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns tillgänglig på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .
4.6 Om betalningsmetoden är SEPA autogiro, fakturabeloppet är efter att ett SEPA-autogirofullmakt har utfärdats, men inte innan tidsfristen för förskottsbetalningsinformationen har löpt ut. Autogiro debiteras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, dock inte innan tidsfristen för förhandsinformation har löpt ut. Förhandsinformation ("Föranmälan") är all kommunikation (t.ex. faktura, policy, kontrakt) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering med SEPA-autogiro. Om autogiro inte löses på grund av otillräckliga medel på kontot eller för att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig debiteringen trots att han inte har rätt till det, ska kunden stå för de avgifter som resp. bank om han är ansvarig för detta .
4.7 Vid val av betalningssätt "autogiro via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" behandlas betalningen via ipayment betalningssystem hos 1&1 Internet AG, som vidarebefordrar kundens betalning begäran till respektive betalningsleverantör. För betalningshantering gäller respektive betalningsleverantörs allmänna villkor, vilket kunden kan ta del av och måste acceptera som en del av den elektroniska betalningsprocessen. Betalningssätten "autogiro via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" är föremål för förbehållet att respektive betalningsleverantör accepterar kundens betalningsförfrågan.
4.8 Om betalningssätt autogiro (autogiro) väljs, fakturabeloppet förfaller omedelbart efter avtalets ingående. Betalningsmetoden för autogiro kräver en framgångsrik kreditkontroll av Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannien ("Masterpayment"). Om kunden tillåts autogiro (autogiro) efter att ha kontrollerat kreditvärdigheten, kommer betalningen att behandlas i samarbete med net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), till vilken säljaren överlåter sitt betalningskrav. I det här fallet är net-m privatbank 1891 AG återkalleligt behörig att ta ut fakturabeloppet från kundens angivna konto. Vid överlåtelse kan betalning endast ske till net-m privatbank 1891 AG med skuldfrigörande effekt. Autogiro sker när de beställda varorna lämnar säljarens lager. Även om betalningssätt autogiro (autogiro) väljs via Masterpayment, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t ex om varorna, leveranstid, frakt, returer, reklamationer, avbeställningsförklaringar och försändelser eller kreditnotor.4.9 Vid val av betalningsmetod "PayPal autogiro" PayPal överför fakturabeloppet från kundens bankkonto på uppdrag av säljaren efter att ett SEPA autogiro fullmakt har utfärdats, dock inte innan tidsfristen för förhandsinformation har löpt ut. Föranmälan ("Föranmälan") är alla meddelanden (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som tillkännager en debitering med SEPA-autogiro.Om autogiro inte löses på grund av otillräckliga medel på kontot eller för att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig debiteringen trots att han inte har rätt till det, ska kunden stå för de avgifter som resp. bank om han är ansvarig för detta
4.10 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Klarna" kommer betalningen att behandlas av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan " Klarna"). Mer information och Klarnas villkor finns i säljarens betalningsinformation som finns att se på följande internetadress:
https://flinerssneaker.com/pages/easy-faqs
5) Leverans- och fraktvillkor
5.1 Varor levereras per post till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid bearbetning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.
5.2 Om leveransen av varan misslyckas av skäl som kunden ansvarar för, ska kunden stå för de skäliga kostnader som säljaren ådrar sig som en resultat. Detta gäller inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, gäller regleringen i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.
5.3 Avhämtning av säljaren är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll
Om säljaren anger förskottsbetalning, behåller han äganderätten till den levererade varan tills skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för fel (garanti)
7.1 Om den köpta varan är defekt, gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel.7.2 Avvikelse från detta gäller begagnade varor: Krav på fel utesluts om felet inträffar först ett år efter leverans av varan. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Nedsättningen av ansvarstiden till ett år gäller dock inte
- på föremål som har använts till en byggnad i enlighet med sitt vanliga ändamål och har förorsakat dess brist,
- på skadeståndsanspråk och återbetalning av utgifter av kunden, och
- i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet.
7.3 Kunden uppmanas att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk på defekter.

8) Tillämplig lag
Lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämpliga på alla rättsförhållanden mellan parterna , med undantag för lagarna om internationell försäljning av rörliga varor. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9) Alternativ tvistlösning
9.1 EU Kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som härrör från försäljnings- eller serviceavtal online där en konsument är inblandad.
9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.