Ångerrätt

---------------------
Återkallelseinstruktioner och uppsägningsformulär
--------- - ----

Ångerrätt
Du har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl.
Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av din namngivna tredje part som inte är transportören, har tagit de sista varorna i besittning.
För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Flinkers Sneaker, Bernsteinstrasse 15, 76461 Muggensturm, Tyskland, e-post: info @flinkerssneaker.com) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post eller e-post). Du kan använda det bifogade exemplet på ångerblankett för detta, men det är inte obligatoriskt.
För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet angående ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.
Konsekvenser av återkallelsen:
Om du återkallar detta avtal måste vi omedelbart och senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig meddelandet om din återkallelse av detta avtal är. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Allmänna anmärkningar:

Var vänlig undvik att skada och förorena varorna. Skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för att säkerställa tillräckligt skydd mot transportskador.

Returfraktkostnaden står köparen för.

Strumpor och innersulor kan inte bytas av hygieniska skäl.


---------------------
B. Uppsägningsformulär
---------------------
Om du vill säga upp avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Till:
Flinkers Sneaker
Mario Zito
Bernsteinstrasse 15
76461 Muggensturm
Tyskland
E-post: info@flinerssneaker.com

Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Beställd den (*) ____________ / Mottaget den (*) __________________
_______________________________________________________
Konsumentens namn
_______________________________________________________
Konsumentens adress
__________________________________________________________
Konsumentens underskrift( s) (endast om meddelat på papper)
__________________________________
Datum
(*) Stryk det som inte är tillämpligt